By ngocmai14686
#706086 Đối với những người ntn thì Nhật Bản sẽ không cho nhập cảnh?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By moniu_iumon
#706092 Nhà nước/chính phủ Nhật Bản có quyền cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài không tốt/không có lợi cho quốc gia cũng như cho phép nhập cảnh đối với nguời được xem là thỏa đáng, đây là nguyên tắc được xác lập trong luật quốc tế, các nước đều khước từ việc nhập cảnh/nhập quốc của người nước ngoài được xem là có khả năng làm phương hại tới những mặt như vệ sinh công đồng, trật tự xã hội, trị an trong nước.

Về cụ thể, với lí do khước từ nhập cảnh, có những thành phần người nước ngoài được xem là không tốt/không có lợi đối với nước Nhật như sau sẽ bị khước từ nhập cảnh vào Nhật Bản.

Người được xem là không thích hợp để cho phép nhập cảnh từ góc độ bảo vệ sức khỏe, vệ sinh.
2. Người được xem là không thích hợp để cho phép nhập cảnh với lý do là có tính phản xã hội (...) cao.
3. Người được xem là không thích hợp để cho phép nhập cảnh với những lý do như là đã chịu sự cưỡng chế buộc rời đi khỏi lãnh thổ Nhật.
4. Người được xem là không thích hợp để cho phép nhập cảnh với lý do là có khả năng làm phương hại đến lợi ích hay trị an của Nhật Bản.
Người không thể cho phép nhập cảnh dựa trên [quan điểm của] chủ nghĩa tương hỗ (principle of reciprocity).
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement