By cauvong_gacon
#706080 Giấy chứng nhận tư cách lao động ở Nhật là giấy ntn.Nó có quan trọng không?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Eldur
#706083 Giấy chứng nhận tư cách lao động là văn bản mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp chứng nhận về hoạt động cho thu nhập hay hoạt động được nhận thù lao (dưới đây gọi là “hoạt động/lao động”) mà người ngoài lưu trú tại Nhật Bản có thể tiến hành (dựa trên kết quả thẩm tra hồ sơ đệ trình của người đó).

Người muốn tuyển dụng người nước ngoài cần xác nhận trước xem người nước ngoài đó có hay không có tư cách lao động tại Nhật Bản, đồng thời, về phía bản thân người nước ngoài, thì để có thể thực hiện thủ tục tìm việc/xin việc một cách suôn sẻ, cũng cần có cách giúp cho phía tuyển dụng lao động hiểu rõ rằng mình có tư cách lưu trú có thể lao động. Có thể thực hiện việc xác nhận người nước ngoài có thể hay không có thể lao động hợp pháp ở Nhật Bản bằng cách xem dấu chứng nhận có thể nhập cảnh được đóng trong hộ chiếu hay thẻ đăng kí người nước ngoài hay giấy đồng ý cho phép hoạt động ngoài tư cách.

Nhưng cũng có trường hợp nếu không đối chiếu hoạt động tương ứng với các tư cách lưu trú ghi trong bảng riêng (bảng đính kèm) của Luật quản lý nhập cảnh thì sẽ không định được rõ những hoạt động cụ thể nào được qui định. Chính vì thế, Luật quản lý nhập cảnh có mục đích là giúp thuận tiện cho cả hai bên (cả bên tuyển dụng lao động và cả bên người nước ngoài), với trường hợp người nước ngoài có nguyện vọng thì có thể cấp giấy chứng nhận tư cách lao động trong đó ghi cụ thể về hoạt động lao động mà người đó có thể thực hiện, và cũng có thể dễ dàng xác nhận được nội dung hoạt động lao động được cho phép của người nước ngoài [mà phía tuyển dụng] muốn tuyển.

Bản thân Giấy chứng nhận tư cách lao động không phải là căn cứ cho việc người nước ngoài có thể tiến hành hoạt động/lao động, và cũng không có nghĩa là: nếu không có giấy đó thì người nước ngoài không thể tiến hành hoạt động/lao động.

Thêm nữa, trong Luật quản lý nhập cảnh cũng qui định rằng, không được đối xử bất công/bất lợi (như có sự phân biệt trong tuyển dụng) nếu vì lý do không trình/nộp Giấy chứng nhận tư cách lao động.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement