By Niall
#706057 Mình muốn hỏi trong hoàn cảnh nào thì người nước ngòa sẽ bị tước bỏ tư cách lưu trú ỏe Nhật Bản?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By YuD_Kira
#706061 Khi một trong những điều mục/sự việc được đánh số dưới đây được minh chứng, thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể tước bỏ tư cách lưu trú mà người nước ngoài hiện đang có.

Trường hợp đã nhận được dấu chứng nhận đồng ý cho phép nhập cảnh bằng sự gian dối hay thủ đoạn bất chính, nhờ đó mà đã làm cho phán đoán của nhân viên thẩm tra nhập cảnh về tính thỏa đáng của các lý do khước từ nhập cảnh đã bị sai nhầm.
Trường hợp đã nhận được dấu chứng nhận đồng ý cho phép nhập cảnh bằng gian dối hay thủ đoạn bất chính, khai man hoạt động muốn thực hiện tại Nhật Bản. Ví dụ: người có mong muốn làm lao động đơn giản ở Nhật nhưng lại khai báo là tiến hành các hoạt động tương ứng với tư cách lưu trú là “kĩ thuật” sẽ trở thành đối tượng bị tước bỏ tư cách lưu trú trong điều mục này.
Trường hợp người đệ trình hồ sơ đã khai man các sự thực/sự việc bên ngoài hoạt động dự định tiến hành tại Nhật Bản và đã nhận được dấu chứng nhận đồng ý cho phép nhập cảnh. Ví dụ: trường hợp người đệ trình hồ sơ khai man lý lịch cá nhân của chính mình sẽ trở thành đối tượng bị tước bỏ tư cách lưu trú trong điều mục này.
Trường hợp với phương cách khác với điều mục từ 1 đến 3 kể trên để đệ trình hồ sơ giả mạo/man trá và nhận được dấu chứng nhận đồng ý cho phép nhập cảnh. Ở điều mục này, việc man trá hay thủ đoạn bất chính không trở thành điều kiện thiết yếu, và cũng không cần có điều kiện là người đệ trình hồ sơ có chủ ý.
Trường hợp đã trên 3 tháng liên tục không thực hiện các hoạt động liên quan đến tư cách lưu trú (chỉ giới hạn vào Bảng riêng số 1 trong Luật quản lý nhập cảnh) hiện có (nhưng không tính trường hợp có lý do chính đáng cho việc lưu trú mà không thực hiện hoạt động tương ứng).
Trước khi tước bỏ tư cách lưu trú, có tiến hành việc lấy ý kiến của người nước ngoài đang trở thành đối tượng [thẩm tra].

Thêm nữa, trường hợp bị tước bỏ tư cách lưu trú với lý do tương ứng với điều mục 1 và 2 ghi trên đây sẽ trở thành đối tượng bị cưỡng chế rời đi ngay lập tức, còn trường hợp bị tước bỏ tư cách lưu trú với lý do tương ứng với điều mục 3, 4, 5 nêu trên thì sẽ được cho thời hạn chuẩn bị xuất cảnh nội trong 30 ngày, được phép tự chủ xuất cảnh trong thời hạn đó.

Nếu trong thời hạn được chỉ định mà không xuất cảnh thì sẽ trở thành đối tượng bị cưỡng chế rời đi, và cũng có thể trở thành đối tượng bị xử phạt hình sự.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement