By ngo_son
#706056 Chúng tui sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS đã được 1 tháng. Báo chí thông tin Chính phủ Hàn Quốc cho phép tăng thời hạn làm việc đối với lao động nước ngoài sang Hàn Quốc theo chương trình này từ 3 năm lên 5 năm kể từ ngày 1-1-2009. Thông tin này có chính xác? Nếu có, quy định áp dụng cho tất cả lao động đang làm việc, hay chỉ dành cho lao động nhập cảnh Hàn Quốc sau thời điểm trên?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By year_oflove
#706062 Theo thông tin chúng tui có được, Chính phủ Hàn Quốc đã trình Quốc hội Hàn Quốc về dự luật sửa đổi, bổ sung Luật Cấp phép lao động cho lao động phổ thông nước ngoài, gọi tắt là Luật Cấp phép EPS. Dự luật bổ sung một số quy định mới, trong đó có quy định tăng thời hạn làm việc theo hợp đồng cho lao động nước ngoài từ 3 năm hiện tại lên 5 năm (hiện tại sau 3 năm, nếu được chủ sử dụng tái bố trí lao động, người lao động mới được gia hạn visa, về nước và trở lại làm việc thêm 2 năm nữa).

Nếu Quốc hội Hàn Quốc thông qua, luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2009 và theo đó, những người đang làm việc theo hợp đồng vẫn được xem xét tăng thời hạn làm việc.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement