By nhoc_dung_pro
#706048 Chào các ban ! Mình muốn mở 1 cty kinh doanh nhỏ, có huy động 10 cổ phần (cũng nhỏ thôi), trong đó mình có 2 cổ phần, 8 người kia chỉ góp vốn và không điều hành. Mình có nhiều ý tưởng, Mình vừa tuyển 1 giám đốc (đúng hơn là 1 quản lý để điều hành công việc). Nhưng mình cũng tham gia như tư cách hội đồng quản trị. Vậy xin hỏi mình làm như vậy có lương không ? Nếu có thì thông thường là tính như thế nào ? Có phải theo lương khoán hay tính tỉ lệ % trên doanh thu hay lợi nhuận ? Và bao nhiêu là vừa theo thông lệ chung ? Các anh chị nhiều kinh nghiệm giúp mình với ! Trân trọng.
By nh0c.kut3_k3t_4nh_r0j
#706049 Nếu đã là nằm trong hội đồng quản trị thì "không có lương" vì % bạn đóng góp, nếu công ty phát triển thì tự khắc nó sẽ tăng dần lên rồi, lấy đâu ra lương nữa. Thường thì nếu công ty có lợi nhuận thì sẽ chia lợi nhuận theo % người góp vốn trong hội đồng quản trị.Mời bạn ghé thăm: WinPro Group
By rock_hunter2710
#706050 Thank bạn kataro92 đã trả lời thắc mắc của mình ! Nhưng mình muốn hỏi thêm mình vừa làm HĐQT vừ kiêm luôn chỉ đạo điều hành, nếu khó khăn mình phải chịu mang tai mang tiếng so với 8 cổ đông còn lại, còn nếu thành công thì không có được gì thêm sao (ngoài % lợi nhuận chi đều 10 cổ đông). Bạn tư vấn thêm cho mình với ! trân trọng lắm .. lắm.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement