By nicho_las16
#706027 tui là công nhân cao su công tác từ năm 1991 đến năm 2009 thì đến tuổi nghỉ việc.Tính đến nay thời gian công tác là 19 năm.Theo luật phải công tác 20 năm.như vậy,trường hợp của tui có thể lãnh tiền hưu trí được không
By conongnhobe_bmt3
#706028 Theo quy định của BLLĐ - cụ thể là khoản 2 điều 145 " trường hợp người lao động không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này , nhưng đã có một trong các điều kiện sau thì cũng được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức thấp hơn :
NLĐ đủ điều kiện về tuổi đời quy định tại điểm a khoản 1 đièu này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng ít nhất đã có đủ 15 năm năm đóng bảo hiểm xã hội..."
như vậy trường hợp của bác đã đủ điều kiện quy định về tuổi đời hưu trí theo như bác nói ở trên, mà trong bác đã làm việc ở đây là 19 năm, thì bác có thể hưởng chế độ hưu trí tại khoản 2 điều 145 BLLĐ như đã quy định ở trên.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement