By nxqd_3051990
By frui_drop
#706020 - Chào bạn. Chúng tui xin đưa ra ba yếu tố liên quan đến vấn đề mà bạn quan tâm:

Thứ nhất, xét về mặt pháp lý, Bộ luật lao động Việt Nam cho phép người lao động tự do lựa chọn ngành nghề cũng như tổ chức mà họ muốn cống hiến. Nếu bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty A hoàn toàn hợp pháp, bạn có thể xin việc tại bất kỳ công ty nào khác mà bạn muốn.

Thứ hai, do tính chất đặc thù của một số ngành kinh doanh, gần đây nhiều công ty đã áp dụng hình thức ký kết biên bản “bảo mật thông tin” (confidentiality agreement), trong đó quy định rõ người lao động phải tuyệt đối bảo mật những thông tin quan trọng của công ty trong quá trình làm việc cũng như khi đã nghỉ việc. Một số công ty còn yêu cầu nhân viên cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong một khoảng thời gian nhất định nào đó sau khi đã nghỉ việc.

Mục đích chính của loại biên bản này là để nhắc nhở lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của người lao động và chỉ là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, chứ không nằm trong điều khoản nào của Bộ luật lao động Việt Nam. Trong thư bạn, chúng tui không thấy bạn đề cập đến việc ký biên bản này.

Thứ ba, nếu công ty mới đã mời bạn ứng tuyển hẳn họ cũng đã đọc rõ lý lịch của bạn và biết được quá trình bạn làm việc tại công ty A trước kia. Nếu bạn đã có kinh nghiệm và gắn bó với ngành nghề mình chọn thì tất nhiên bạn phải tìm đến một công việc tương tự như vậy tại một công ty khác. Vấn đề quan trọng lúc này là bạn phải thể hiện mình như thế nào để công ty mới tin tưởng rằng bạn là một nhân viên có khả năng và đáng tin cậy.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement