By Ponnie_Jinnie
By nibduong
#705978 Cuối buổi phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ cho bạn cơ hội để đặt câu hỏi với họ. Bạn phải đặt ít nhất 1 câu hỏi. Nếu không, nhà tuyển dụng sẽ cho rằng bạn không quan tâm đến vị trí tuyển dụng hay công ty. Ngược lại, cũng đừng đặt những câu hỏi mà có câu trả lời quá hiển nhiên hay về những chủ đề đã được thảo luận trong cuộc phỏng vấn, và cũng đừng bao giờ đặt các câu hỏi liên quan đến mức lương và phúc lợi trừ khi những điều này được người phỏng vấn đưa ra.

Sau đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra với người phỏng vấn:

1. Anh/chị có thể mô tả sơ lược về một ngày làm việc tiêu biểu cho vị trí tuyển dụng này như thế nào không?
2. Ai là quản lý trực tiếp của vị trí tuyển dụng này?
3. Những yêu cầu ưu tiên hàng đầu đối với người được tuyển dụng vào vị trí này là gì?
4. Những kỳ vọng và trách nhiệm chính của vị trí này là gì?
5. Trách nhiệm và kết quả công việc của vị trí tuyển dụng này sẽ được đánh giá như thế nào? Và do ai đánh giá? Khoảng bao lâu thì đánh giá một lần?
6. Anh/chị có thể cho biết sơ lược về cách quản lý của công ty hay không?
7. Anh/chị có thể cho biết sơ lược về văn hóa công ty không?
8. Anh/chị có thể giới thiệu triết lý quản lý của công ty là gì?
9. Chính sách của công ty với nhân viên nếu chuyển đổi đến một bộ phận khác hay một văn phòng khác là gì?
10. Công việc này có thường xuyên phải đi công tác không?
11. Công ty có hỗ trợ chính sách huấn luyện và đào tạo cho nhân viên không?
12. Thành công lớn nhất mà công ty đang đạt được trong kinh doanh là gì? Mối đe doạ lớn nhất của công ty hiện nay là gì?
13. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty là ai?
14. Qui trình cho việc thăng chức (hay tăng lương) trong công ty như thế nào?
15. Những đặc điểm và kỹ năng của các nhân viên thành công trong công ty được đánh giá là gì?
16. v.v.v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement