By Cathaoirmore
#705969 Công ty chúng tui muốn sử dụng lại số lao động đã đến tuổi nghỉ hưu, như vậy có được không? Những người này hiện đang giữ những vị trí quản lý, vậy khi ký lại hợp đồng lao động khác thì họ có được tiếp tục thay mặt công ty ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản những vấn đề như trước đây đã từng làm hay không?
By men_lovy_love9x
#705970 Những lao động khi đến tuổi nghỉ hưu nếu có nhu cầu thì vẫn được ký lại hợp đồng lao động. Trong trường hợp này gọi là lao động đối với người cao tuổi. Những quy định về lao động đối với người cao tuổi như sau:

Điều 123 và Điều 124: Bộ luật Lao động quy định:

Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu (đối với nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi), người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hay được áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày, không trọn tuần theo quy định của Chính phủ.

Nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi kéo dài thời hạn hợp đồng hay giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại chương IV của bộ luật này.

Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi, không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm...

Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hằng năm được tính gộp vào tiền lương hay tiền công của người lao động. (Khoản 2 Điều 5, Chương III - Nghị định 44/CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động).

Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.

Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (Điểm a, khoản 2, phần I -Thông tư số 21/2003, ngày 22.9.2003, hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003-NĐ-CP).

Như vậy, vấn đề bạn hỏi: Những lao động đã nghỉ hưu khi ký lại hợp đồng lao động có được thay mặt công ty ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm về công việc của mình hay không? Vấn đề này theo luật gia Trần Hồng Sơn (đang công tác tại Liên đoàn Lao động TP.HCM) thì luật pháp quy định đối với người nghỉ hưu, hai bên chỉ được ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng; như vậy, người sử dụng lao động nên cân nhắc có nên giao cho người lao động cao tuổi làm những công việc đó hay không? Chứ luật không hạn chế vấn đề này.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement