By buingoc_duc2003
#705963 tui sinh năm 1950, tháng 8.1968 tui nhập ngũ, tháng 12.1968 tui vào chiến trường B. Thời gian ở chiến trường tui được tặng thưởng 1 huân chương chiến công hạng ba, 3 huân chương chiến sỹ giải phóng hạng một, hai và ba. Tháng 12. 1980 tui chuyển ngành với cấp bậc thiếu úy. Xin cho biết: Nếu tui về nghỉ hưu theo nghị định 41/CP thì được hưởng những quyền lợi gì? tui có được lấy mức lương thiếu úy tại thời điểm chuyển ngành để làm căn cứ tính lương hưu hiện nay hay không?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Foma
#705964 Trước hết, chúng tui xin trao đổi với bạn là Nghị định 41/2002/NĐCP ngày 11.4.2002 là về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước. (Nay đã được thay thế bằng Nghị định số 110/2007/NĐ-CP). Trong thư bạn không nói rõ là công ty của bạn thuộc trường hợp nào và bản thân bạn thuộc đối tượng nào? Tuy nhiên, chúng tui xin trao đổi cùng bạn một số ý để bạn tham khảo như sau:

Bạn muốn được nghỉ hưu theo nghị định 41/CP (Nghị định 110/CP) thì bạn phải hội đủ các điều kiện: I/ Điều kiện về doanh nghiệp: Doanh nghiệp bạn đang công tác phải thuộc một trong các: Công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị , tổ chức chính trị - xã hội được thành lập và tổ chức họat động theo Luật doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp sếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Cổ phần hóa, giao, bán; chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; Giải thể, phá sản. II/ Điều kiện về cá nhân: Đối tượng áp dụng là người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng gồm: Người lao động đang làm việc, khi sắp xếp lại , công ty nhà nứơc đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm, nhưng không bố trí được việc làm; Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của công ty nhà nước nhưng không có việc làm (đang chờ việc), tại thời điểm sắp xếp lại, công ty vẫn không bố trí được việc làm...

Nếu bạn hội đủ các điều kiện nói trên thì mới được giải quyết nghỉ hưu theo Nghị định 41/CP. Còn các vấn đề khác bạn hỏi chúng tui sẽ trao đổi với bạn ở thư sau. Xin chào bạn!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement