By vhphong_nt
#705939 Tại sao thông tin không thiếu mà người lao động vẫn bị lừa nhiều như vậy? Phải chăng cách thông tin của chúng ta chưa đúng? Xin ông cho biết giải pháp đối với vấn đề này?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By aerislimit
#705948 Người lao động có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu thông tin nước mà mình muốn đến, có thể liên hệ với chính quyền, cơ quan lao động địa phương (xã, huyện, Sở LDTBXH…) nơi mình cư trú hay theo dõi thông tin trên các báo, đài có thông báo tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài một số thị trường.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Cục QLLĐNN luôn luôn chủ trương: Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp các ngành, các địa phương và doanh nghiệp để thông tin đầy đủ, kịp thời những nội dung sau:

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định pháp luật về xuất khẩu lao động và chuyên gia nhằm tạo ra nhận thức đúng đắn trong các cấp, các ngành và người lao động.

- Thông tin về nhu cầu, điều kiện thị trường và tiêu chuẩn lao động để người lao động chủ động đầu tư học tập, nâng cao trình độ nghề nghiệp và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động quốc tế.

+ Đưa thông tin về XKLĐ đến tận cơ sở, tận người dân với nhiều hình thức phù hợp, như: Tổ chức hội thảo, phát tờ rơi,v.v...

+ Đưa các tin, bài liên quan đến hoạt động XKLĐ và chuyên gia, tạo điều kiện công tác ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước, tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và lao động ta trên thị trường quốc tế.

+ Tổ chức các đoàn nhà báo đi tìm hiểu tình hình hoạt động XKLĐ tại các địa phương trong nước, các thị trường lao động ngoài nước…

+ Tổng kết và phổ biến các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong hoạt động XKLĐ và chuyên gia, kiên quyết phòng chống các hiện tượng tiêu cực, những vi phạm trong XKLĐ và chuyên gia.

+ Cùng với các doanh nghiệp XKLĐ, quan tâm cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động ở nước ngoài thông qua việc cung cấp sách, báo và tổ chức các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn ở các điểm có nhiều người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement