By sexx1997
#705923 Em hiện đang làm việc ở Hàn Quốc. Nơi em làm việc có nhiều người bị chủ đánh đập, trừ lương rất vô lý nhưng không có ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tụi em. Liệu có cơ quan nào của Việt Nam ở Hàn Quốc có thể đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tụi em?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By jojoolio121
#705926 Bạn hãy liên hệ ngay với ông Lương Đức Long, là Tham tán, Trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc để được trợ giúp theo số điện thoại cá nhân của ông Lương Đức Long: 01048781827.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement