By kan8184
#705908 Em hien gio dang huong lưuong bac 4 ngach ke toan vien trung cap he so 2.46. Xin cho em hoi neu em nop bang DH chuyen ngach chuyen vien thi em se duoc huong bac may, he so bao nhieu va bang tot nghiep DH cua em He dao tao tu xa thi co duoc chap nhan kg? Ai biet ro xin hướng dẫn giup em. Em xin cam on.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement