By sontinh_thuy_tinh
#705895 Ba tui năm nay 57 tuổi, thời gian đóng bảo hiểm 14 năm ( tính đến tháng 9 năm 2009) vậy ông muốn xin nghỉ hưu 1 lần thì được hưởng chế độ như thế nào. Nếu ông muốn đóng bảo hiểm đến tháng 2/2012 thì như thế nào? có được ko? và như vậy co được hưởng chế độ hưu ko?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement