By gau_bong_de_thuong_42
#705894 Tháng 3 năm 2010 tui đủ 55 tuổi. Vào ngành tháng 11 năm 1975. Năm 2005 hệ số lương là 4.58 + 0.2 ( tổ trưởng) Tháng 12/2008 là 4,89. Vậy lương hưu của tui là bao nhiêu? và được phụ cấp 1 lần là bao nhiêu?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement