By Winthrop
#705853 Vợ tui là dược tá sơ cấp. Tháng 4-2006, vợ tui ký hợp đồng lao động với trung tâm y tế dự phòng của một huyện thuộc tỉnh Bình Thuận. Đến tháng 8-2007, khi vợ tui đang có thai năm tháng thì trung tâm ra quyết định cho vợ tui nghỉ việc. Cách xử lý này của trung tâm đúng hay sai? Nếu sai thì cơ quan nào sẽ giải quyết?
By keo_ngoc
#705864 Theo khoản 1c điều 7 nghị định 54 ngày 19-4-2005 của Chính phủ, người có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi thuộc những trường hợp cơ quan, đơn vị không được cho thôi việc.

Vì vậy, nếu không đồng ý với quyết định cho thôi việc nêu trên của trung tâm y tế huyện, vợ ông có quyền nộp đơn khiếu nại yêu cầu giám đốc trung tâm xem xét, giải quyết. Thời hạn khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho thôi việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo luật định mà khiếu nại không được giải quyết hay kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo (ở đây là giám đốc sở y tế tỉnh) hay khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án nhân dân cấp huyện.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement