By Jen_lovely
#705765 Em sinh 1987, sắp tốt nghiệp cao đẳng văn thư lưu trữ học tại Hà Nội. Nhưng ngành này chắc khó xin việc. Xin các bạn mách em với để em có việc làm.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement