By nguyenducminh8x
#705759 tui đang làm việc cho một công ty TNHH. Do nhu cầu sản xuất, công ty đã điều động tui làm thêm giờ. Xin hỏi là tiền lương làm thêm giờ có giống tiền lương bình thường không? Trường hợp làm thêm ban đêm thì tính lương thế nào?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sang_pur_29
#705762 Theo qui định tại điều 61 Bộ luật lao động, làm thêm giờ vào ngày thường bạn sẽ được trả lương ít nhất bằng 150% theo đơn giá tiền lương hay tiền lương của công việc đang làm. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì bạn sẽ được trả lương ít nhất bằng 200% theo đơn giá tiền lương hay tiền lương của công việc đang làm.

Trường hợp làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì bạn sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% theo đơn giá tiền lương hay tiền lương của công việc đang làm. Ngoài ra, nếu bạn làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm ít nhất bằng 39% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hay tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Nếu công ty cho phép bạn nghỉ bù những giờ làm thêm thì bạn chỉ được trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hay tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement