By Howe
#705758 Theo hợp đồng lao động ký thì Thời gian làm việc của 1 nhân viên là 44h/ tuần, cụ thể :
- Thứ 2 - thứ 6 : sáng 9h - 12h và Chiều 13h - 16h
- Thứ 7: Sáng 8h -12h tùy nhu cầu công việc
Như vậy nếu nhân viên làm cả ngày chủ nhật thì sẽ tính overtime như thế nào sau khi trừ ra 44h ?
Xin cảm ơn.
By hanhphuc.72611
#705763 Theo Điều 61.(bllđ 1994)

1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau:

a) Vào ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 150% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường;

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần hay ngày lễ, được trả lương ít nhất bằng 200% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#954087 Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó:

- Tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Điều 6

- Tiền lương làm việc vào ban đêm được quy định tại Điều 7

- Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được quy định tại Điều 8

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015 và các chế độ tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/3/2015.các bạn vào đây để xem thông tư
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn vài điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement