By Huw
#703023 Trung tâm đào tạo theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH cụ thể như sau:

1. Thời gian: đào tạo thường trong vòng 2-3 tháng tuỳ theo từng thị trường và ngành nghề. Riêng thị trường Nhật, Trung tâm đào tạo từ 4-5 tháng.

2. Nội dung: Bao gồm Giáo dục định hướng, ngoại ngữ và tay nghề. Trong quá trình học tập, học sinh sẽ phải tham gia ít nhất 5 bài thi kiểm tra. Kêt thúc khoá học,bạn phải tham gia thi chứng chỉ. Nếu đạt kết quả bạn mới được tham gia xuất khẩu lao động.

Nếu không đạt kết quả lần 1, bạn phải học và thi lại lần 2. Với quy trình đào tạo như vậy, số lao động mà Trung tâm chúng tui cung ứng cho các thị trường nước ngoài đều làm hài lòng chủ sử dụng lao động.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement