By leon_1691
#702931 Bệnh nhân có phải là khách hàng không???

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By queensami308
#702932 Bệnh viện cũng là một hình thức kinh doanh vì vậy bệnh nhân cũng là khách hàng. đồng thời bệnh nhân cũng phải chi trả các loại phí khám bệnh, mua thuốc... vì vậy, bệnh nhân mà mất tiên thì đúng là khách hàng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement