By over_like_1990
By nh0cbu0n_nh0cnh0denanh_nh0ckh0c9
#702913 Trường hợp của bạn có thể đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH với ngành, nghề: Kinh doanh dược phẩm tại phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Tuy nhiên, kinh doanh dược phẩm là ngành nghề thuộc danh mục ngành, nghề cần có chứng chỉ hành nghề.

Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp quy định: Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hay phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hay yêu cầu khác.

Ðiều 6 Nghị định 139/2007/NÐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ quy định:

1. Chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hay hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước uỷ quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.

Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hay điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký kinh doanh hay đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đó phải thực hiện theo quy định dưới đây:

a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc doanh nghiệp hay người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp hay người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu giám đốc hay người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

Căn cứ Nghị định 79/2006/NÐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2005 thì kinh doanh dược là ngành, nghề cần có chứng chỉ hành nghề của một người quản lý chuyên môn.

Như vậy, bạn phải hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh dược phẩm.
By tranhientram
#702914 Bạn cần có Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược mới mở dc công ty. Hiện tại tui củng đang cho thuê Bằng đại học dược và chứng chỉ hành nghề để mở công ty dược.

Nếu có nhu cầu, vui lòng liên hệ: Thanh Long 0973.334420
mail: [email protected]
By babyfatpig
#702915 Mục đích của bạn khi muốn mở công ty kinh doanh ngành dược phẩm là để làm gì? : kiếm tiền, giúp đỡ người khác, .....nếu bạn muốn giúp đỡ mọi người luôn luôn khỏe mạnh thì bạn hãy tham khảo công việc này xem: http://my.opera.com/vuotlensophan/blog/show.dml/3101742 Hãy giúp mọi người phòng bệnh khi cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement