By ly_quochuy1812
#702880 Sang Đài Loan lao động thì lao động phải thực hiện những quy định gì?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nghe_an
#702883 Nghĩa vụ trong công việc:
- Người lao động phải thực hiện nghiêm chỉnh nội dung các điều khoản đã ký trong hợp đồng thuê lao động với chủ thuê
- Chịu sự điều hành, giám sát va làm tốt mọi công việc được chủ thuê giao cho
- Không được cãi lại hay có hành vi gây mất an toàn cho chủ thuê
- Thời gian thử việc là 40 ngày đầu tiên, nếu người lao động không nhanh chóng thích ứng với công việc sẽ bị chủ thuê trả về nước
- Phải thực hiện đúng nội qui làm việc, tôn trọng phong tục, tập quán của gia chủ…
- Trong suốt thời hạn hợp đồng người lao động không được phép đòi chuyển đổi chủ.
- Không được làm việc cho chủ khác ngoài hợp đồng đã ký. Khi bị bắt vì tự ý bỏ hợp đồng làm việc cho chủ khác, người lao động sẽ bị đưa về nước, phải tự chịu tiền vé máy bay và không dược phép quay lại Đài Loan làm việc. Ngoài ra. nếu bỏ hợp đồg ra ngoài mà bị tai nạn, ốm đâu…sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế và phải tự chi trả mọi chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ.
- Nếu tự ý bỏ hợp đồng, bỏ trốn hay làm hư hỏng tài sản của chủ, người lao động phải bồi thường thiệt hại đã gây ra.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement