By Raedburne
#702839

tui là người Việt Nam, làm việc cho văn phòng thay mặt của nước ngoài. Theo hợp đồng, lương được trả bằng USD và tui có tài khoản tiền USD tại ngân hàng.

By caocao
#702851 Nhận lương bằng ngoại tệ là vi phạm Không, vì như thế là vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối. Tài khoản bằng USD của bạn chỉ được phép nhận USD từ nước ngoài chuyển về, chứ không được nhận tiền lương từ văn phòng thay mặt tại VN chuyển vào. Một cách để lách là công ty mẹ từ nước ngoài chuyển tiền lương từ nước ngoài về tài khoản USD của bạn. Tuy nhiên, cách này không được chính thống, và còn phải giải quyết các vấn đề pháp luật phát sinh khác, như hợp đồng lao động của bạn ký với VPĐD chứ không phải với công ty mẹ, công ty mẹ không được ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động VN, thuế thu nhập cá nhân, quy định về chống rửa tiền, v.v. Thế nên, tốt nhất là bạn cứ nhận lương bằng tiền VN cho phù hợp với pháp luật.
By Jordain
#702852 Nhận bằng ngoại tệ cũng được tui cũng giống như bạn đang làm cho VPĐD của nước ngoài, vấn đề nhận lương bằng ngoại tệ hay không là tuỳ từng trường hợp vào bạn, nhưng cuối cùng vẫn Ngân Hàng là người sẽ thu lợi và chúng ta sẽ là người lỗ nặng, vì sao ư!
1. Nếu bạn muốn nhận ngoại tệ, thì khi đó Ngân Hàng sẽ thu phí khi bạn nhận ngoại tệ từ Ngân hàng, tui nhớ không nhầm là 10% khi bạn nhận bằng ngoại tệ.
2. Nếu bạn nhận bằng nội tệ, khi đó Ngân hàng sẽ không thu phí của bạn nhưng ngược lại bạn chỉ nhận được nội tệ bằng tỷ giá qui đổi theo chiều mua vào của Ngân hàng.
Tóm lại, bạn thích kiểu gì thì Ngân hàng sẽ chiều bạn theo kiểu đó, cứ như vậy nên mấy năm trở lại đây với mức thu nhập của tui từ 1000$-2000$/tháng thì bạn tính xem tui mất bao nhiêu tiền.
By tianangxanh_kksunshine
#702853 Hợp đồng lao động ký ghi bằng USD là sai Theo qui định tại điều 4, Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ:
Điều 4. Lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 1999, mức lương tối thiểu và lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định và trả bằng tiền Đồng Việt Nam trên cơ sở quy đổi mức lương tối thiểu và lương quy định bằng Đô la Mỹ hiện hành sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
Từ ngày 01 tháng 7 năm 1999, khi chỉ số giá tiêu dùng tăng từ 10% trở lên so với lần điều chỉnh gần nhất thì mức lương tối thiểu và lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được điều chỉnh tương ứng.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 385/LĐTBXH-QĐ ngày 01 tháng 4 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 1999.
Mức lương tối thiểu theo quy định tại khoản này áp dụng đối với các dự án được cấp Giấy phép đầu tư sau ngày Quyết định này có hiệu lực. Đối với các dự án đã được cấp giấy phép đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tập thể lao động thỏa thuận thực hiện việc trả lương theo quy định tại khoản này trên cơ sở tự nguyện, giữ ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

Mặc dù Chính Phủ qui định thống nhất phải trả lương bằng tiền VND để cho dễ quản lý, tuy nhiên mình thấy việc này thực tế vẫn chưa quản lý được vì nếu doanh nghiệp chỉ ghi trong hợp đồng lao động là trả bằng VND nhưng thực tế là bảng trả lương ghi USD và khi trả thì quy đổi ra VND thì cũng chả sao và không sai với qui của luật pháp. Phạm Dũng
By thanhtuan_83lk
#702854 VPĐD không được phép thanh toán lương trực tiếp Chào bạn, tui cũng là nhân viên VPĐD, theo tui biết thì VPĐD không được phép trả lương trực tiếp cho nhân viên, trừ khi đang còn trong giai đoạn thử việc. Hêt thử việc, VPĐD phải ký hợp đồng với cơ quan quản lý lao động nhà nước (ở TP.HCM la FOSCO hay Trung Tâm Dịch Vụ việc làm thuộc sở LĐ-TB và XH. Các cơ quan này có trách nhiệm làm bảng lương hàng tháng, kê khai thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN cho người lao động của VPĐD. VPĐD sau khi nhận bảng lương sẽ chuyển tiền (USD hay VND) vào tài khoản của các cơ quan quản lý, các cơ quan này sẽ chuyển tiền vào tài khoản của người lao động (bắt buộc là VND để nhà nước quản lý ngoại tệ). Thường thì các cơ quan này áp tỷ giá 1 lần cho 1 năm và lấy tỷ giá ngày đầu năm, như vậy người lao động bị lỗ vi thường tỷ giá chỉ lên chứ không xuống, nên bạn có thể yêu cầu họ lấy tỷ giá hàng tháng vào lúc làm bảng lương.
Tóm lại là người lao động Việt Nam thì không thể nhận lương bằng USD. Cái này để nhà nước huy động khá nhiều ngoại tệ.

Vai dòng trao đổi cùng bạn. Tránh làm sai quy định để không bị phạt.
By ohyeah.master
#702855 Xin chào,
Xin được cung cấp một vài cơ sở pháp lý để bạn tham khảo.

Theo điều 22 Pháp lệnh ngoại hối ngày 13-12-2005 :

Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối
Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Và điều 29 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28-12-2006 của Chính phủ,

Điều 29. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ các trường hợp sau:

1. Các giao dịch với tổ chức tín dụng và tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối;

2. Người cư trú là tổ chức được điều chuyển vốn nội bộ bằng ngoại tệ chuyển khoản (giữa đơn vị có tư cách pháp nhân với đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngược lại);

3. Người cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

4. Người cư trú được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản theo hợp đồng uỷ thác xuất, nhập khẩu;

5. Người cư trú là nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ đầu tư, nhà thầu chính để thanh toán, chi trả và chuyển ra nước ngoài;

6. Người cư trú là tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được nhận ngoại tệ chuyển khoản của người mua bảo hiểm đối với các loại hàng hoá và dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài;

7. Người cư trú là tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan được nhận thanh toán bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam từ việc cung cấp hàng hoá và cung ứng dịch vụ;

8. Người cư trú là cơ quan hải quan, công an cửa khẩu tại các cửa khẩu quốc tế và kho ngoại quan được nhận ngoại tệ từ người không cư trú đối với các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh hay phí cung ứng dịch vụ;

9. Người không cư trú là cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự được thu phí thị thực xuất nhập cảnh và các loại phí, lệ phí khác bằng ngoại tệ;

10. Người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài được nhận lương, thưởng và phụ cấp bằng ngoại tệ từ người cư trú, người không cư trú là tổ chức;

11. Người không cư trú được chuyển khoản bằng ngoại tệ cho người không cư trú khác hay thanh toán cho người cư trú tiền xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ;

12. Các trường hợp khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận.

Như vậy, Việc thanh toán tiền lương của bạn không thuộc các trường hợp cho phép, Hợp đồng lao động tuy có thỏa thuận bằng ngoại tệ nhưng thanh toán phải sử dụng VNĐ tính theo tỷ giá tại thời điển thanh toán. (Chỉ có người nước ngoài mới được nhận lương bằng ngoại tệ từ tổ chức trả lương)

Chúc may mắn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement