By luckystar2979
#702787 Trường hợp này cuả anh rất tiếc không thuộc danh mục mà công ty pha hỗ trợ hay đền bù, đây là việc mất cắp tài sản cá nhân do sơ ý trong quá trình làm việc. do không có nhân viênn bảo vệ nên anh cũng không bắt ai bồi thường được. anh được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe khi làm việc, nhưng không được bảo hộ tài sản thuộc sở hữu riêng bị mất trong trường hợp này.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement