By leopuzz
#702779

tui buốn biết bảo hiểm thất nghiệp có bắt buộc cán bộ công nhân viên nhà nước tham gia hay không? Những người sắp về hưu không đóng có được không?

By matre_060589
#702780 Chào bạn, câu hỏi của bạn mình xin được trả lời như sau để bạn tham khảoThứ nhất, về đối tượng tham gia BHTN là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động : a) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng; b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; c) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng; d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước. Các đối tượng giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nêu trên sau đây gọi chung là người lao động. Người đang hưởng tương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này theo các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.Thứ 2, việc chi trả BHTN được quy định như sau : Người lao động phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng BHTN. Điều kiện hưởng BHTN được quy định như sau:1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hay chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc.3. Chưa tìm được việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định . Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hay chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hay chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.Trân trọng Thank ! Đoàn Thị Tố Nga
By babie_dragon1996
#702781 Chào bạn Hải Anh,

Bảo hiểm thất nghiệp là loại hình bảo hiểm bắt buộc, có hiệu lực từ đầu năm 2009. Mức đóng phí bảo hiểm thất nghiệp là 1% trên mức lương căn bản một tháng, nhưng sẽ không quá 146.000 đ/tháng do mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa chỉ là 14,6 triệu/tháng theo luật định). Cơ quan thuê lao động sẽ phải trích lương để đóng khoản này cho người lao động.

Điều kiện để được hưởng BHTN là bạn đã phải đóng BHTN ít nhất 15 tháng.

Việc chi trả BHTN được thực hiện như sau:

Thủ tục:

1. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu nghỉ việc (căn cứ vào ngày làm việc cuối cùng trong Quyết Định Thôi Việc mà nơi bạn làm việc đưa cho bạn), bạn phải lên Phòng Bảo Hiểm Thất Nghiệp thuộc Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm (có một trung tâm chính ở 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 7, Quận Bình Thạnh) đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Lúc này, bạn chỉ cần cầm CMND là có thể làm thủ tục đăng ký.

2. Sau khi điền mẫu Đăng Ký Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp, bạn sẽ nhận được giấy hẹn bổ sung hồ sơ 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp phiếu Đăng ký Hưởng BHTN ở Trung Tâm.

Hồ sơ bổ sung bao gồm:
+ Bản sao Quyết định thôi việc
+ Bản sao sổ BHXH
+ bản sao CMND
+ 2 tấm hình 3x4
Lưu ý là các bản sao này không cần chứng thực, chỉ cần bản sao là được.

3. Trước hay ngay ngày hẹn, bạn cầm các giấy tờ cần nộp cùng với bản chính và Phiếu hẹn lên Phòng BHTN nộp. Bạn sẽ phải điền Đơn đề nghị hưởng BHTN hàng tháng (hay một lần), bổ sung vào hồ sơ nộp của bạn.

Sau khi nộp các bản sao Quyết định thôi việc, sổ BHXH, CMND cùng với Đơn đề nghị hưởng BHTN hàng tháng (hay một lần) cùng với phiếu hẹn, bạn sẽ nhận được Phiếu Hẹn Trả Kết Quả 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp bổ sung hồ sơ hưởng BHTN. Song song với nhận Phiếu Hẹn Trả Kết Quả, bạn sẽ được yêu cầu điền đơn làm thẻ ATM Ngân hàng Đông Á để nhận BHTN nếu bạn chưa có tài khoản thẻ ATM tại Ngân hàng Đông Á. Nếu bạn đã có tài khoản rồi thì bạn chỉ cần khai báo tên tài khoản là xong. Sau khi nộp Đơn làm thẻ ATM theo mẫu, dán hình thì bạn có thể về.

4. Đến ngày hẹn trả kết quả, bạn sẽ nhận được Quyết Định Hưởng Trợ cấp thất nghiệp, nêu rõ số tiền bạn được hưởng TCTN, ngày bắt đầu được hưởng và thời gian được hưởng TCTN.

Bên cạnh được lãnh TCTN, bạn cũng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cùng với Quyết Định hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn sẽ có tờ Thông báo:
+ Lên Bảo Hiểm Xã Hội của quận (nơi bạn cư trú) 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Quyết Định hưởng trợ cấp thất nghiệp để nhận thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á; và
+ Từ ngày 10 đến ngày 15 của hai tháng kế tiếp của tháng nhận Quyết Định hưởng TCTN, bạn phải lên Văn Phòng BHTN để thông báo việc tìm kiếm việc làm hàng tháng.

5. Đến ngày quy định lên nhận thẻ, bạn lên Phòng Chính sách của BHXH quận như trong Thông báo, nhận thẻ ATM cùng với mã số kích hoạt thẻ. Bạn cũng sẽ nhận được Thẻ Bảo hiểm Y Tế có giá trị ba tháng cùng với thời gian bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

6. Từ ngày 10 đến ngày 15 hai tháng kế tiếp, bạn cần lên Văn Phòng BHTN để điền mẫu Thông báo tìm Kiếm Việc Làm, cầm theo Quyết định bản gốc.

7. Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được ghi có vào tài khoản ATM của bạn vào ngày 28 hàng tháng kể từ ngày bạn nhận Quyết định hưởng TCTN. Bạn sẽ được hưởng 3 tháng liên tục. Số tiền được hưởng là 60% trên lương cơ bản của bạn, nhưng sẽ được nhận tối đa là không quá 8.760.000đ (vì lương tối đa quy định đóng BHTN là 14.600.000đ). Số tiền này sẽ được trừ bảo hiểm y tế.

Vài lưu ý khi làm thủ tục nhận TCTN

1. Phải làm thủ tục hưởng TCTN trong vòng 7 ngày kể từ ngày nghỉ ở nhà. Sau 7 ngày, bạn sẽ không được giải quyết hưởng TCTN nữa. Nếu bạn có lý do chính đáng trong thời gian 7 ngày này như bạn nằm viện, nhà có ma chay…thì bên phải cầm giấy tờ chứng minh được sự việc này.

2. Bạn hãy lên Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm đúng tuyến nơi bạn ở để việc đi lại dẽ dàng hơn.

3. Việc nhận được Sổ BHXH trong vòng 15 ngày làm việc từ người thuê lao động (nơi bạn làm việc) là điều khó nhất và gần như không thể nếu bạn không hàng ngày nhờ phòng nhân sự lo chốt sổ BHXH cho bạn. Thông thường, BHXH trả sổ BHXH nhanh nhất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày làm hồ sơ chốt sổ. Như vậy, nếu không có những vấn đề giữa BHXH và nơi bạn làm việc (như còn nợ tiền BHXH) hay sổ BHXH của bạn không bị sai sót về số liệu (như sai CMND, có hai số sổ…) thì bạn sẽ nhận được sổ BHXH kịp ngày hẹn bên TTGTVL nếu bên nhân sự của nơi bạn làm việc nộp xin chốt sổ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi bạn nghỉ. Điều này gần như không thể vì nhân sự cần tính toán và nộp đủ các khoản bạn phải nộp BHXH, rồi mới đi chốt sổ được. Nhân sự thường tính toán việc nộp BHXH cho toàn nhân viên mỗi tháng một lần khi tính lương, nên sẽ không thể lo cho mỗi mình bạn như vậy.

4. Hãy nhớ lên Trung tâm giới thiệu việc làm thông báo về việc kiếm việc của bạn theo đúng lịch như đã được yêu cầu trong Thông báo. Nếu trễ bạn sẽ không được nhận tiền trợ cấp của tháng đó. Nếu hai tháng không lên báo, bạn sẽ bị cắt luôn hai tháng trợ cấp còn lại.

5. Lần thứ 2 lên điền mẫu khai báo tìm công việc, bạn hãy xin thêm 1 mẫu nữa cho tháng kế tiếp. Sau đó, tháng kế tiếp, bạn có thể nhờ người thân lên nộp mẫu này cùng với Quyết Định hưởng Trợ cấp thất nghiệp bản chính. Bạn không cần đi nữa.

6. Việc nhận trợ cấp qua thẻ ATM Đông Á là bắt buộc. Bạn không thể dùng thẻ ATM của ngân hàng khác để nhận khoản này.

7. Nếu bạn lên làm việc với BHXH Quận 1 (18 CMT8, Quận 3), bạn đừng đến vào ngày thứ tư vì đây là ngày họp của cả cơ quan, sẽ không tiếp khách.

8. Bạn nên tới làm các thủ tục thật sớm vào đầu giờ (7g30) hay gần hết giờ làm việc sáng, trưa. Đừng đến khoảng 9g đến 10g, sẽ đợi rất lâu.

9. Khi lên làm hồ sơ, hãy cầm theo viết bic. Nếu không bạn sẽ không thể điền các mẫu đơn nộp được.

10. Các nhân viên của Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm rất nhiệt tình giải thích các thắc mắc của bạn. Đây là điều sẽ gây ấn tượng đẹp và thoải mái nhất khi bạn đi làm với một cơ quan nhà nước. Vì vậy, đừng ngại hỏi rõ ràng nếu bạn có thắc mắc. Đừng nộp hồ sơ khi còn thiếu vì sẽ tốn thời gian chờ của bạn, mà hồ sơ cũng sẽ bị trả về.

Hy vọng các thông tin trên hữu ích cho bạn tham khảo.

Thân chào.

Uyen Dang
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement