By ghet_chua_kia
By baby_cuaai23
#702714 Theo như bạn nói là bạn đã vi phạm thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng dài hạn là 45 ngày. Trong trường hợp nhà trường hỗ trợ cho bạn đi học và có điều kiện kèm theo được ghi rỏ trong hợp đồng thì bạn đã vi phạm hợp đồng lao động. Bạn nên nghiên cứu thêm những điều luật sau đây.điếu 37, 38,39,42 của Luật lao động
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement