By gvr_vergil
#702627 Mỹ có công nhận bằng ĐH Kiến trúc TP.HCM của tui ở Việt Nam không? Cho tui biết hệ thống các trường kiến trúc ở Mỹ? Sau khi học xong tui có được ở lại làm việc có thời hạn không?
By frozen.bluesky
#702634 Bằng cấp của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM được công nhận. Tham khảo website sau đây để có thêm thông tin về hệ thống các trường kiến trúc và việc làm ở Mỹ: http://www.aia.org.

Bạn có thể ở lại làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp nếu được một nhà tuyển dụng nhận vào làm việc trong khoảng thời gian nhất định và đứng ra xin visa H-1B cho bạn. Viêc này đòi hỏi cả nhà tuyển dụng và người được tuyển dụng phải đáp ứng môt số điều kiện nhất định. Chi tiết có tại các trang web: www.uscis.gov và www.h1bvisa.org.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement