By newshorizon16
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#702630 Phiên dịch viên cho các công ty thương mại xuất nhập khẩu. du lịch....
CŨng có thể làm nhân viên kinh doanh.

Nói chung là cốt lõi bạn cần giỏi ngoại ngữ sẽ không thiếu chỗ làm
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement