By giocuonthangmay_giocuonthangmay
#702592 Công ty chúng tui có ngày làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật. Nhưng do tình hình cung cấp điện có sự thay đổi, có một ngày trong tuần(thứ năm) bị mất điện nên công ty chúng tui đã yêu cầu toàn bộ công nhân được nghỉ ngày thứ năm(do bị mất điện) và yêu cầu đi làm bù vào ngày chủ nhật(ngày nghỉ). vậy thì khi đi làm bù vào ngày chủ nhật thì tiền lương của ngày chủ nhật đó được tính như thế nào? là tiền lương của ngày làm việc bình thường (100%)? Hay là tiền lương của ngày nghỉ (200%)? Rất mong nhận được sự giải đáp, Công ty chúng tui xin chân thành cảm ơn!
By lo_lem_he_pho_2810
#702593 Điều 72 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định: "Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật hay vào một ngày cố định khác trong tuần".

Do tình hình cung cấp điện có sự thay đổi nên toàn thể công nhân tại Công ty bạn được nghỉ ngày thứ năm và đi làm vào ngày chủ nhật. Như vậy, ngày thứ năm được coi là ngày nghỉ hàng tuần của Công ty bạn, còn ngày chủ nhật là ngày làm việc bình thường. Do đó, tiền lương trả cho người lao động đi làm vào ngày chủ nhật là tiền lương của ngày làm việc bình thường.
By TOCDUOIGA_9X
#702594 Hỏi về làm bù ngày chủ nhật trả lương như thế nào ?Công ty chúng tui có ngày làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật. Nhưng do tình hình cung cấp điện có sự thay đổi, có một ngày trong tuần(thứ năm) bị mất điện nên công ty chúng tui đã yêu cầu toàn bộ công nhân được nghỉ ngày thứ năm (do bị mất điện) và yêu cầu đi làm bù vào ngày chủ nhật(ngày nghỉ). vậy thì khi đi làm bù vào ngày chủ nhật thì tiền lương của ngày chủ nhật đó được tính như thế nào? là tiền lương của ngày làm việc bình thường (100%)? Hay là tiền lương của ngày nghỉ (200%)? Rất mong nhận được sự giải đáp, Công ty chúng tui xin chân thành cảm ơn!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement