By jinjaujan
By julietphuongdong93
#702450 Theo mình, bạn lên học văn bằng hai về quản trị kinh doanh về sau làm giám đốc cho hợp lý bạn ạ, không nhân viên xỏ mũi lúc nào không hay.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement