Hình đại diện của thành viên
By baocaothuctaptn
#682397 hiện nay một số bạn làm báo cáo thực tập ngành kế toán đang gặp khó khăn vì nhiều lý do dẫn tới trục trặc trong vấn đề này vào cuối khóa
nhận thấy sự khó khăn này mình nhận giúp các bạn số liệu để làm bài báo cáo thực tập , những số liệu, chứng từ này mình có thể xin tại 1 số công ty nhà và công ty mình quen biết
rồi có thể đóng dấu cho các bạn in bài
hay mình có thể nhận làm báo cáo thực tập theo yêu cầu của các bạnliện hệ: 0917193864
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement