Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013856 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Quy trình phỏng vấn nhân sự, các hình thức phỏng vấn.


Quy trình phỏng vấn nhân sự, cac hình thức phỏng vấn, mô hình phỏng vấn STAR
1. Tổng quan 1 số vấn đề lý luận cơ bản.
1.1. Xu hướng và các xu hướng nổi bật trên thế giới về tuyển dụng
nhân lực.
1.2. Phỏng vấn tuyển dụng
1.2.1 Các cấp độ phỏng vấn.
1.2.2. Các hình thức và phương pháp phỏng vấn.
1.2.3. Quy trình phỏng vấn.
1.2.4. Kĩ thuật đặt câu hỏi phỏng vấn.
2. Xu thế phỏng vấn tuyển dụng nhân lực hiện đại.
2.1. Xu thế trên thế giới.
2.2. Xu thế phỏng vấn tuyển dụng tại các công ty ở Việt Nam.
3. Đánh giá khuyến nghị về xu thế phỏng vấn cho các doanh
nghiệp.
3.1. Đánh giá về xu hướng phỏng vấn tuyển dụng của DN Việt Nam
1
3.2. Đề xuất hoàn thiện quá trình phỏng vấn tuyển dụng cho DN
VN.
3.3. Đề xuất dành cho các ứng viên tuyển dụng để đáp ứng được
mong muốn của nhà tuyển dụng
2
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xã hội ngày nay, nguồn nhân lực là vấn đề sống còn của doanh
nghiệp. Với sự bùng nổ phát triển của khoa học kĩ thuật thì sự ứng dụng khoa
học kĩ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều
này đòi hỏi phải có lượng chất xám cao hơn nghĩa là phải làm sao để có
nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công việc là đòi hỏi cấp thiết
hơn bao giờ hết. Mặt khác, trong xu thế toàn cầu hóa cùng với hội nhập kinh
tế quốc tế và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ thì nguồn nhân lực chất lượng
cao là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát
triển.
Đối với một doanh nghiệp thì sự thành công đòi hỏi rất nhiều yếu tố trong
đó yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hằng đầu. Mỗi doanh
nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại đến đâu
mà chất lượng lao động kém thì sản xuất cũng không hiệu quả. Do đó việc
phỏng vấn tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng to
lớn, là hoạt động then chốt của cong ty trong việc trong việc có một đội ngũ
nhân viên thỏa mãn các yêu cầu công việc và đây là vấn đề phải được quan
tâm hàng đầu. Thấy được tầm quan trọng của công tác phỏng vấn tuyển dụng
nhân lực tại các tổ chức/doanh nghiệp, nhóm 3 quyết định nghiên cứu đề tài
“Liên hệ thực tiễn về các xu hướng phỏng vấn, tuyển dụng của các doanh
nghiệp hiện nay”.
3

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement