Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999005 Link tải luận văn miễn phí cho ae


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 4
1.1.. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 4
1.1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân lực 4
1.1.1.1. Khái niệm quản trị nhân lực 4
1.1.1.2. Vai trò của quản trị nhân lực 4
1.1.1.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân lực 6
1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 7
1.2.1. Phân tích công việc 7
1.2.1.1. Khái niệm 7
1.2.1.2. Nội dung của phân tích công việc 7
1.2.2. Tuyển dụng nhân lực 10
1.2.2.1.Nguồn tuyển dụng 11
1.2.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân lực 12
1.2.3. Đào tạo và và nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động 15
1.2.3.1.Đào tạo nhân lực 15
1.2.3.2. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động 16
1.2.4. Tổ chức, quản lý và sử dụng lao động 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 20
2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO 20
2.2. Môi trường kinh doanh của Công ty 27
2.2.1. Môi trường vĩ mô 27
2.2.2. Môi trường trực tiếp 28
2.3. Phân tích kinh doanh chủ yếu của Công ty 33
2.4. Phân tích về tình hình lao động - tiền lương và trả công lao động 38
2.4.1. Thực trạng tổ chức lao động Công ty 38
2.4.1.1. Xác định được sự cần thiết của việc đào tạo: 39
2.4.1.2. Nội dung của quá trình đào tạo: 39
2.4.1.3.Các phương pháp đào tạo nhân viên của công ty bảo hiểm PJICO 40
2.4.2. Chế độ tiền lương hiện nay ở Công ty 40
2.4.2.1. Phân loại các hình thức trả lương: 40
2.4.2.2. Các hình thức trả lương ở công ty bảo hiểm PJICO 40
2.5. Đánh giá chung tình hình quản trị nhân lực tại công ty bảo hiểm PJICO 46
2.5.1. Các kết quả đạt được: 46
2.5.2. Những mặt hạn chế: 46
Phần III: Phương hướng phát triển và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty bảo hiểm PJICO 47
3.1. Phương hướng phát triển công ty và nhiệm vụ công tác quản trị nhân lực của công ty bảo hiểm PJICO 47
3.1.1. Phương hướng phát triển kinh doanh: 47
3.1.2. Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân lực: 48
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực: 49
3.2.1. Đối với nhà quản trị: 49
3.2.2. Vấn đề tổ chức sử dụng lao động: 49
3.2.3. Về phân tích công việc: 51
3.2.4. Công tác tuyển dụng nhân lực : 51
3.2.5. Chính sách đãi ngộ nhân viên: 51
KẾT LUẬN 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

LỜI NÓI ĐẦU

Đất nước ta đang trong công cuộc CNH-HĐH. Chúng ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Trong tiến trình đó chúng ta đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn thử thách thực sự. Đó là nhiều nguồn tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt. Nhưng bên cạnh đó có một nguồn tài nguyên mà càng khai thác càng đem lại những lợi ích to lớn đó là con người. Chính vì vậy trong các kỳ đại hội Đảng ta luôn khẳng định “CNH-HĐH đất nước phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm nòng cốt cho sự phát triển nhanh và bền vững”.
Các doanh nghiệp trong nước cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức do những điều kiện đó mang lại. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực và phát huy lợi thế của mình trong đó lợi thế về nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định thành công.
Qua thực tế tìm hiểu tình hình nhân lực tại Công ty bảo hiểm PJICO tui nhận thấy công tác nhân lực đóng góp phần lớn vào sự thành công của công ty như ngày nay. Mặc dù vậy việc thực hiện công tác này tại công ty còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Do đó em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty bảo hiểm PJICO” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình tui xin chân thành Thank sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng các cô chú, anh chị trong Công ty bảo hiểm PJICO.

CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1.1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân lực
1.1.1.1. Khái niệm quản trị nhân lực
Nhân lực là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vì vậy vấn đề nhân lực luôn được quan tâm hàng đầu.
Có rất nhiều cách phát biểu khác nhau về quản trị nhân lực :
Theo giáo sư người Mỹ Dimock “Quản trị nhân lực bao gồm toàn bộ các biện pháp và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra có liên quan tới một loại công việc nào đó”.
Còn giáo sư Felix Migro thì cho rằng: “Quản trị nhân lực là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt mức tối đa có thể”.
Vậy quản trị nhân lực được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào.
Quản trị nhân lực là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật vì quản trị nhân lực là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hoá tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác.
1.1.1.2. Vai trò của quản trị nhân lực
Yếu tố giúp ta nhận biết được một xí nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công chính là lực lượng nhân lực của nó- những con người cụ thể với lòng nhiệt tình và óc sáng kiến. Mọi thứ còn lại như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân lực có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .
Trong doanh nghiệp quản trị nhân lực thuộc chức năng chính của nhà quản trị, giúp nhà quản trị đạt được mục đích thông qua nỗ lực của người khác. Các nhà quản trị có vai trò đề ra các chính sách, đường lối, chủ trương có tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp do đó nhà quản trị phải là người biết nhìn xa trông rộng, có trình độ chuyên môn cao. Người thực hiện các đường lối chính sách mà nhà quản trị đề ra là các nhân viên thừa hành, kết quả công việc hoàn thành tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhân viên, vì vậy cho nên có thể nói rằng: “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”.
Quản trị nhân lực góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.
Quản trị nhân lực gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần có bộ phận nhân lực. Quản trị nhân lực là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân lực hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân lực. Cung cách quản trị nhân lực tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp .
Quản trị nhân lực có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement