Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975635 Link tải miễn phí cho ae ketnooi
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4
MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Câu 1 Tuyển mộ nhân lực là:
a. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội.
b. Quá trình thu hút những người xin việc từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.
c. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động bên trong tổ chức.
d. Quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.
ĐA: D
Giải thích: Theo khái niệm: Tuyển mộ nhân lực là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.
Câu 2 Ai chịu trách nhiệm hầu hết các hoạt động tuyển mộ?
a. Tổng giám đốc.
b. Giám đốc các phòng ban.
c. Phòng nguồn nhân lực.
d. Chủ tịch hội đồng quản trị.
ĐA: C
Giải thích: Phòng nhân lực có chức năng quảng cáo và thông báo tuyển người, sàng lọc người xin viêc. Là cơ quan tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong tổ chức về hoạch định các chính sách tuyển mộ. Chịu trách nhiệm hầu hết các hoạt động tuyển mộ của tổ chức, khuyến nghị các chính sách lên các cấp lãnh đạo và quản lý các cấp về xây dựng chiến lược và các quy trình quảng cáo tìm người xin việc, lựa chọn và sàng lọc thông tin đồng thời cũng chịu trách nhiệm về việc đánh giá quá trình tuyển mộ, nghiên cứu để đưa ra được những quy trình tuyển mộ có hiệu quả.
Câu 3 Phương pháp hiệu quả nhất trong việc thu hút nguồn tuyển mộ là:
a. Quảng cáo trên đài truyền hình.
b. Quảng cáo qua đài phát thanh.
c. Quảng cáo trên báo chí.
d. Phát tờ rơi.
ĐA: C
Giải thích: Vì - ít tốn kém chi phí
- tiếp cận được nhiều đối tượng
- có thời gian để nghiên cứu
Câu 4 Đánh giá quá trình tuyển mộ nhằm mục đích gì?
a. Xem xét tỉ lệ sàng lọc có hợp lý không.
b. Hoàn thiện công tác ngày càng tốt.
c. Đánh giá hiệu quả của quảng cáo.
d. Đánh giá chi phí tài chính.
ĐA:B
Giải thích: Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lưc trong tổ chức. Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng đến việc tuyển chọn, mà còn ảnh hưởng đến các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực như: đánh giá tình hình thực hiện công việc, thu lao lao động, đào tạo và phát triễn nguồn nhân lực, các mối quân hệ lao động...
Câu 5 Nguồn lao động có thể tuyển mộ khi có nhu cầu cần tuyển người là:
a. Nguồn lao động bên trong có tổ chức.
b. Nguồn lao động bên ngoài có tổ chức.
c. Cả nguồn lao động bên trong và bên ngoài nhưng nguồn ưu tiên là nguồn lao động bên trong.
d. Cả nguồn lao động bên trong và bên ngoài nhưng nguồn ưu tiên là nguồn lao động bên ngoài.
ĐA:C
Giải thích: Khi có nhu cầu tuyển người,các tổ chức có thể tuyển mộ từ lực lượng lao động ở bên trong tổ chức cũng như từ thị trường lao động bên ngoài. Nguồn bên trong thường được ưu tiên hơn.
Câu 6 Quá trình tuyển mộ chịu tác động của yếu tố nào?
a. Không chịu tác động của bất kỳ yếu tố nào.
b. Yếu tố thuộc về tổ chức.
c. Yếu tố thuộc về môi trường.
d. Cả B và C đúng.
ĐA:D
Giải thích: .Các hoạt động tuyển mộ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bao gồm:
- Yếu tố thuộc về tổ chức như uy tín của công ty, quảng cáo và các mối quan hệ xã hội, quan hệ với công đoàn…
- Yếu tố thuộc về môi trường như điều kiện về thị trường lao động, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác…
Câu 7 Phương pháp nào sau đây KHÔNG phải là phương pháp thu hút đối với nguốn tuyển mộ bên ngoài?
a. Thông qua sự giới thiệu của cán bộ nhân viên trong tổ chức.
b. Căn cứ vào thông tin trong "danh mục các chức năng" của lao động được lưu trữ trong phần mềm nhân sự của công ty.
c. Thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
d. Thông qua các hội chợ việc làm.
ĐA:B
Giải thích: đây là phương pháp thu hút đối với nguồn bên trong tổ chức
Câu 8 Phương pháp nào KHÔNG được sử dụng trong tuyển mộ từ bên trong tổ chức?
a. Phương pháp thu hút thông qua bản thông báo tuyển mộ.
b. Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu.
c. Phương pháp thu hút các ứng viên thông qua hội chợ việc làm.
d. Phương pháp thu hút căn cứ vào các thông tin trong: "Danh mục các kỹ năng".
ĐA: C
Giải thích: vì đối với nguồn tuyển mộ từ bên trong tổ chức chúng ta có thể sử dụng các phương pháp:
- Phương pháp thu hút thông qua bản thông báo tuyển mộ, đây là bản thông báo về vị trí công việc cần tuyển người. Bản thông báo này được gửi đến tất cả nhân viên trong tổ chức.
- Phương pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của cán bộ, công nhân viên trong tổ chức.
- Phương pháp thu hút căn cứ vào các thông tin trong: “Danh mục các kỹ năng”, mà tổ chức thường lập về từng cá nhân người lao động, lưu trữ trong phần mềm nhân sự của các công ty.
Câu 9 Nguồn nhân lực bên trong tổ chức có các nhược điểm nào:
a. Có khả năng hình thành nhóm ứng cử viên không thành công.
b. Đối với các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ thì sẽ không thay đổi được lượng lao động.
c. Phải có một chương trình phát triển lâu dài với cách nhìn tổng quát, toàn diện hơn và phải quy hoạch rõ ràng.
d. Cả ba đáp án.
ĐA:D
Giải thích: Nhược điểm cuả nguồn này là:
- Khi đề bạt những người đang làm việc trong tổ chức chúng ta phải đề phòng sự hình thành nhóm “ứng cử viên không thành công” nhóm này thường có biểu hiện như không phục lãnh đạo, không hợp tác với lãnh đạo.
- Đối với các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ, nếu chúng ta chỉ sử dụng nguồn trong nội bộ thì sẽ không thay đổi được chất lượng lao động.
- Khi xây dựng chính sách đề bạt trong tổ chức cần có một chương trình phát triển lâu dài với cách nhìn tổng quát hơn, toàn diện hơn và phải có quy hoạch rõ ràng
Câu 10 Ưu điểm của nguồn nhân lực bên ngoài tổ chức:
a. Đây là những người được trang bị những kiến thức tiên tiến và có hệ thống.
b. Những người này thường có cách nhìn mới đối với tổ chức.
c. Họ có khả năng làm thay đổi cách làm của tổ chức mà không sợ những người trong tổ chức phản ứng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
Bộ đề Ôn thi quản trị nhân lực căn bản
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement