Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#879103 Tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU
 Lý do lựa chọn đề tài.
Con người là yếu tố quan trọng quyết định thành công của doanh nghiệp. Họ là người tham gia vào quá trình sản xuất, trực tiếp tạo ra sản phẩm. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý phải biết khai thác sử dụng nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả. Muốn vậy thì cần nghiên cứu tìm hiểu về nhu cầu về lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần của người lao động nhằm kích thích về mặt vật chất, tinh thần cho người lao động để có thể phát huy được hết tiềm năng, tiềm tàng của họ.
Nhận biết được tầm quan trọng của công tác tạo động lực cho người lao động nên trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội em đã tập trung nghiên cứu vấn đề này. Em nhận thấy chính sách tạo động lực trong Công ty còn một số thiếu sót, chưa hoàn chỉnh. Do đó em thực hiện đề tài “Tạo động lực cho người lao động trong Công ty Cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội”
 Mục tiêu nghiên cứu.
Mục tiêu của em trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này là làm rõ cơ sở lý thuyết của tạo động lực, đi sâu tìm hiểu thực trạng của chính sách tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội, từ đó đưa ra những phân tích, góp ý, đề xuất giúp công ty hoàn thiện chính sách trên.
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
• Đối tượng nghiên cứu: Công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Công nghệ Bách Khoa Hà Nội.
• Phạm vi nghiên cứu: Các bộ phận phòng ban, cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần Công nghệ Bách Khoa Hà Nội.
 Phương pháp nghiên cứu.
Để có được những thông tin, dữ liệu, các luận cứ, phân tích, kết luận và các giải pháp mang tính thuyết phục trong chuyên đề thực tập này em đã sử dụng kết hợp hệ thống các phương pháp nghiên cứu sau:
• Phương pháp tra cứu tài liệu đã có sẵn ở công ty.
• Phương pháp phân tích số liệu, tổng hợp, so sánh.
• Phương pháp điều tra: Quan sát, phỏng vấn.
 Nội dung nghiên cứu.
Nội dung của đề tài chủ yếu tập trung vào việc phân tích thực trạng của chính sách tạo động lực lao động tại Công ty trên cơ sở những mô hình, học thuyết đã được học và số liệu thực tế tại công ty. Sau đó đưa ra các lý giải về nguyên nhân của những tồn tại. Từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh.
 Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Kết cấu của chuyên đề thực tập ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì chuyên đề gồm 3 phần chủ yếu:
• Chương II: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động.
• Chương III: Thực trạng các công cụ tạo động lực cho người lao động tại công ty.
• Chương IV: Giải pháp hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động.


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement