Hình đại diện của thành viên
By daigai
#789063 Những vấn đề cơ bản Động lực làm việc.
Các thuyết động viên.
Những giải pháp tạo động lực.
Vị trí của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc.
Bài học kinh nghiệm.

Khái niệm
“Là một động lực có ý thức hay vô thức, khơi dậy và hướng hành động vào việc đạt được một mục tiêu mong đợi”.
(Theo từ điển tiếng Anh Longman).
Hoặc: “Động lực làm việc là một tác động có ý thức hay vô thức khơi dậy và hướng hành động vào việc đạt được mục tiêu mong đợi”.Link download cho các bác
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement