Hình đại diện của thành viên
By boy8x
#514 mình chuẩn bị thi lại môn quản trị chiến lược nhưng tìm mãi mà không được tài liệu nào ra hồn.Bạn nào có thì vứt cho mình nhé,đặc biệt là tài liệu dành cho trường thương mại thì càng tốt ;)
Hình đại diện của thành viên
By vesau8x
#516 đây nè bạn ơi.mình chỉ học trong bộ tài liệu này mà được điểm A đấy,bạn down về mà dùng :D
phần 1+2.rar
phần 3.rar
phần 4+5.rar


Bổ sung:
ĐỂ CƯƠNG ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1. Chiến lược là gì?
2. Quản trị chiến lược là gì?
3. Mô hình quản trị chiến lược
3.1 Mô hình 5 giai đoạn (mô hình quản trị chiến lược cơ bản)
3.2 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện
4. Các cấp quản trị chiến lược
3.1 Chiến lược cấp công ty
3.2 Chiến lược cấp cơ sở kinh doanh
3.3 Chiến lược cấp bộ phận chức năng
5. Lợi ích và hạn chế của quản trị chiến lược
5.1 Lợi ích
5.2 Hạn chế
PHẦN 2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP
I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
1. Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát)
1.1. Môi trường kinh tế
1.2. Môi trường chính trị - pháp luật
1.3. Môi trường kỹ thuật - công nghệ
1.4. Môi trường văn hoá - xã hội
1.5. Môi trường tự nhiên
2. Phân tích môi trường vi mô (môi trường cạnh tranh)
2.1. Phân tích sức ép của khách hàng
2.2. Phân tích quyền lực của nhà cung cấp
2.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại
2.4. Phân tích nguy cơ xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới
2.5. Phân tích xu hướng xuất hiện sản phẩm thay thế
3. Ma trận đánh giá môi trường bên ngoài
II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
1. Phân tích các hoạt động của bộ phận chức năng
1.1. Hoạt động Marketing
1.2. Hoạt động sản xuất
1.3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển
1.4. Hoạt động tài chính, kế toán
1.5. Hoạt động nhân sự
1.6. Hoạt động quản trị
2. Phân tích chuỗi giá trị (Value chain)
3. Ma trận đánh giá môi trường bên trong
III. SỨ MẠNG, TRIẾT LÝ, NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mạng là gì?
2. Triết lý là gì?
3. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
3.1. Khái niệm và phân loại mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
3.2. Vai trò của mục tiêu chiến lược
3.3. Yêu cầu của mục tiêu chiến lược
IV. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
1. Chiến lược cấp công ty
1.1 Các chiến lược tăng trưởng tập trung
1.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường
1.1.2 Chiến lược phát triển thị trường
1.1.3 Chiến lược phát triển sản phẩm mới
1.2. Các chiến lược đa dạng hoá
1.2.1 Các chiến lược đa dạng hoá kiểu hội nhập dọc
1.2.1.1 Chiến lược hội nhập dọc ngược chiều (phía trước)
1.2.1.2 Chiến lược hội nhập dọc thuận chiều (phía sau)
1.2.2 Các chiến lược đa dạng hoá hàng ngang
1.2.2.1 Chiến lược đa dạng hoá đồng tâm
1.2.2.2 Chiến lược đa dạng hoá tổ hợp
1.3. Các chiến lược tăng trưởng bằng con đường hướng ngoại
1.3.1 Chiến lược tăng trưởng qua sáp nhập (hợp nhất)
1.3.2 Chiến lược tăng trưởng qua thôn tính (mua lại)
1.3.3 Chiến lược tăng trưởng thông qua liên doanh
1.4. Chiến lược phục vụ mục tiêu ổn định
1.5 Các chiến lược phục vụ mục tiêu suy giảm
1.5.1 Chiến lược thu hẹp bớt hoạt động
1.5.2 Chiến lược cắt bỏ bớt hoạt động
1.5.3 Chiến lược thanh lý
2. Công cụ đề xuất và lựa chọn chiến lược
2.1. Các công cụ đề xuất chiến lược
2.1.1 Ma trận SWOT ( Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ)
2.1.2 Ma trận BCG (Boston Consulting Group)
2.1.3 Ma trận Mc.Kinsey (GE)
2.2 Lựa chọn chiến lược
2.2.1 Các căn cứ lựa chọn chiến lược
2.2.2 Yêu cầu khi lựa chọn chiến lược
PHẦN 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC
1. Các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện chiến lược
1.1. Thế nào là tổ chức thực hiện chiến lược?
1.2. Ý nghĩa của tổ chức thực hiện chiến lược
1.3. Nội dung của tổ chức thực hiện chiến lược
2. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược
2.1. Thế nào là đánh giá và điều chỉnh chiến lược
2.2. Các yêu cầu của giai đoạn kiểm tra và đánh giá chiến lược
2.3. Các tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá
2.4 Nội dung của đánh giá và điều chỉnh chiến lược
Link
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By boring_boy
#517 :hello: mình có thêm vài tài liệu nữa ,bạn thích có thể tải ở bên dưới.
1.rar

2.rar

3.rar


:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By nguoi_ta_co_the_an_nua_bu
#519 các bạn kiếm đâu được nhiều tài liệu cũng khá phết

nhưng em xin bổ sung mấy câu hỏi,thấy không hay thì cũng đừng chê nhé

cau hoi.doc
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#513097 Thank mọi người rất nhiều
Hình đại diện của thành viên
By kupin2012
#605284
vesau8x đã viết:đây nè bạn ơi.mình chỉ học trong bộ tài liệu này mà được điểm A đấy,bạn down về mà dùng :D
phần 1+2.rar
phần 3.rar
phần 4+5.rar

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663796 Link nữa để các bạn tham khảo, đầy đủ sách, lời giải, bài mẫu....

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement