By kiemchuamai
#986045 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan về lịch sử nghiên cứu hành vi phạm pháp và nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ, hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet. Nghiên cứu thực trạng trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện Internet qua việc phân tích độ tuổi, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, quan hệ bạn bè, nhận thức pháp luật, trí tuệ và diễn biến quá trình thực hiện hành vi phạm pháp qua thời gian. Xác định nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet được xem xét trong mối quan hệ nhiều mặt: với bố mẹ, gia đình, bạn bè đồng trang lứa …, phân tích một số trường hợp điển hình về trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện Internet đang học tập, lao động tại Trường giáo dưỡng số 2 - V26, Bộ Công an
1. Lý do chọn đề tài
Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia là bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em vì "trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". ở Việt
Nam, Đảng và Nhà nước ta rất chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng và phát huy
nguồn nhân lực, đặc biệt coi trọng việc chăm sóc và giáo dục trẻ em; trong đó
có trẻ em phạm pháp (vi phạm pháp luật). Điều đó thể hiện chính sách nhân
đạo, sự quan tâm, chú ý về mọi mặt của Đảng và Nhà nước Việt Nam với mọi
đối tượng trẻ em.
Các nhà tâm lý học, giáo dục học và tội phạm học đã và đang dành
nhiều thời gian cho việc nghiên cứu trẻ em phạm pháp, trong đó có việc
nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm pháp. Thực tế qua rất nhiều
công trình khoa học, những kết quả nghiên cứu cho thấy, hành vi phạm pháp
của các em là kết quả tác động của nhiều yếu tố: đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh
gia đình không thuận lợi, quan hệ bạn bè..v.v…Ngoài ra, thực tế cũng cho
thấy rằng, trẻ em nói riêng, con người nói chung phạm tội còn do sự biến đổi
nội dung nhu cầu theo hướng không lành mạnh, không phù hợp với chuẩn
mực xã hội, cho nên việc giáo dục để trẻ em hình thành nhu cầu đúng đắn là
một việc làm rất thiết thực.
Hơn nữa, trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước như hiện nay, nền kinh tế
có những bước phát triển vượt bậc, các thành tựu của khoa học kỹ thuật được
áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có công nghệ
thông tin. Sự ra đời của mạng internet không chỉ giúp con người tiếp cận với
những công nghệ hiện đại, sử dụng chúng vào lĩnh hội tri thức của thế giới
một cách nhanh nhất, mà còn làm cho khoảng cách giữa con người cũng như
giữa các nước xích lại gần nhau. Đặc biệt với sự ra đời của internet tốc độ
cao, việc học tập, tìm kiếm thông tin cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn trước
rất nhiều; hình thức giải trí của con người cũng đa dạng và có nhiều sự lựa
chọn hơn. Nhưng bên cạnh rất nhiều tiện ích mà internet mang lại, cũng có
những bất cập, mà một trong số đó là trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện
internet ngày càng gia tăng. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn thấy trên các
phương tiện thông tin đại chúng đăng tải những con số báo động về thực trạng
trẻ em phạm pháp do nghiện internet gây ra. Báo Công an nhân dân số 673,
ngày 25/4/2007 có bài “ Bắt nhanh băng cướp nghiện “nét” của Hà Bình, báo
CAND số 532, ngày 11/11/2006 có bài viết “ Truy xét nhanh băng cướp
nghiện internet” của Xuân Mai hay bài viết “Nghiện điện tử, anh họ sát hại
em” của Thanh Sơn- Hà Thiều đăng trên báo Gia đình xã hội số 59 ngày
16/5/2008..v..v..Theo chúng tui tìm hiểu từ năm 2006 đến nay, tình trạng trẻ
em nghiện internet có hành vi phạm pháp được nói đến rất nhiều.
Do vậy, việc tìm hiểu những nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm
pháp của trẻ em nghiện internet sẽ góp phần phát hiện ra những biến đổi tâm
lý trong con người các em, qua đó đưa ra những giải pháp giúp các gia đình,
các nhà giáo dục, nhà quản lý có những biện pháp để kiểm soát vấn đề này,
giúp các em trở lại cuộc sống bình thường, hoà nhập xã hôị, đem lại niềm vui
cho gia đình và sự bình yên của xã hội.
Từ những lý do trên, tui chọn đề tài nghiên cứu" Nguyên nhân tâm lý
dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ em nghiện internet ".
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu những nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ
em nghiện internet. Trên cơ sở này, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với gia
đình, với những người làm công tác giáo dục, các cơ quan chức năng trong
việc giáo dục trẻ em và quản lý mạng internet, góp phần ngăn chặn, hạn chế
hiểm hoạ trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật (phạm pháp).
3. Đối tượng nghiên cứu
Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ em nghiện
internet.
4. Khách thể nghiên cứu
Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi có hành vi phạm pháp do nghiện internet
đang học tập và lao động tại Trường Giáo dưỡng số 2- V26 – Bộ Công an.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu.
- Nghiên cứu thực trạng trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện
internet, xác định nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp.
- Đưa ra một số kiến nghị với gia đình, nhà trường trong giáo dục con
em sử dụng internet có mục đích và với các cấp ngành có liên quan.
6. Phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn về nội dung:
Trong phạm vi của đề tài, chúng tui chỉ tập trung tìm hiểu những
nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện internet.
6.2. Giới hạn về không gian nghiên cứu
Trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện internet hiện đang học tập và
lao động tại Trường giáo dưỡng số 2- V26- Bộ Công an.
6.3. Giới hạn về khách thể nghiên cứu
Trẻ em có độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi.
7. Giả thuyết nghiên cứu
- Số trẻ em nghiện internet có hành vi phạm pháp đang ngày một gia
tăng trong xã hội.
- Nếu nhu cầu sử dụng internet của trẻ em có sự biến đổi: từ chỗ chơi
để giải trí, tò mò, phục vụ cho học tập.v.v.. đến nghiện sẽ dẫn đến các hành vi
phạm pháp, lệch chuẩn. Cần có sự phân tích định lượng và định tính sự biến
đổi đó.
8. Phương pháp nghiên cứu
8.1. Những nguyên tắc phương pháp luận
8.1.1. Nguyên tắc hoạt động – nhân cách
Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện internet
được chúng tui nghiên cứu thông qua phân tích hoạt động thực tiễn của các
em như: trong sinh hoạt, trong quan hệ với người khác, trong hành động của
các em và đặc biệt trong sự biến đổi nội dung nhu cầu, cấu trúc động cơ chủ
đạo của chúng.
8.1.2. Nguyên tắc tiếp cận hệ thống
Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện internet
được xem xét trong mối quan hệ nhiều mặt: với bố mẹ, gia đình, bạn bè đồng
trang lứa...vv.; Trên cơ sở đó đưa ra nguyên nhân chính và nguyên nhân bổ
xung dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện internet.
8.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
8.2.1. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu
8.2.2. Phương pháp phân tích một số trường hợp điển hình
8.2.3. Phương pháp chuyên gia
8.2.4. Phương pháp quan sát
8.2.5. Phương pháp phỏng vấn
8.2.6. Phương pháp trắc nghiệm
8.2.6.1. Trắc nghiệm trí nhớ
8.2.6.2. Trắc nghiệm trí tuệ
8.2.7. Phương pháp bằng thống kê toán học

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mina23
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement