By Lambart
#33294 Lấy lại mật (an ninh) khẩu Yahoo?

Mình muốn lấy lại mật (an ninh) khẩu yahoo, liên hệ trực tuyên với nhân viên yahoo....... Mong được sự giúp đỡ của các bạn

cách đây 2 tuần

Báo cáo vi phạm


by PC


Thành viên từ:

05 tháng năm 2008

Tổng số điểm:

57761 (Cấp bậc 7)

Hình Huy hiệu:

Đóng lũy tại:

Internet - Khác

Phần mềm

Bảo mật (an ninh)

Thêm vào Danh bạ

Chặn người này

Câu trả lời hay nhất - Do người sử dụng bình chọn

- Bạn làm theo mẫu đơn này để ''Ban Chăm Sóc Khách Hàng" hỗ trợ giúp bạn http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/edit/ge...

hay vào đây lấy mật (an ninh) khẩu bằng câu hỏi bí mật: https://edit.yahoo.com/forgot?stage=c1&s... Tuy nhiên, nếu bạn trả toàn bất nhớ thông tin cá nhân mà bạn vừa đăng ký thì tỷ lệ thành công là rất thấp.

cách đây 2 tuần


các bạn có thể gởi đơn nhờ trợ giúp -theo địa chỉ phía trên vừa chỉ dẫn mẫu đơn có sẳn khi vào line này- mình có vào line này điền thông tin theo mẫu nhưng bất gởi đi được ?

By cunhan
#33432 Thử kiểm tra lại đường link vì bạn vừa archetype đường link sai rồi!

- Bạn làm theo mẫu đơn này để ''Ban Chăm Sóc Khách Hàng" hỗ trợ giúp bạn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Tuy nhiên bạn cũng cần nêu rõ yêu cầu của bạn, sau đó xác nhận mật (an ninh) mã ở phần dưới mẫu đơn rồi gửi đi. Chờ khi nào ''Ban Chăm Sóc Khách Hàng" thấy thư hợp lệ thì sẽ phản hồi gửi e-mail thông báo hỗ trợ giúp bạn.

- hay vào đây lấy mật (an ninh) khẩu bằng câu hỏi bí mật: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Tuy nhiên, nếu bạn trả toàn bất nhớ thông tin cá nhân mà bạn vừa đăng ký thì tỷ lệ thành công là rất thấp.

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement