Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Vere
#70376 Trái phiếu do các cơ quan của Chính phủ mới phát hành được ,cổ phiếu do các Công ty cổ phần phát hành ,giá trị trái phiếu có thời (gian) hạn và bất thay đổi mệnh giá , còn cổ phiếu bất có xác định thời (gian) hạn và mệnh giá có thể thay đỗi từ "có " cho đến bất còn cùng nào hay ngược lại
By Stanburh
#70380 Trái phiếu do các cơ quan của Chính phủ mới phát hành được ,cổ phiếu do các Công ty cổ phần phát hành ,giá trị trái phiếu có thời (gian) hạn và bất thay đổi mệnh giá , còn cổ phiếu bất có xác định thời (gian) hạn và mệnh giá có thể thay đỗi từ "có " cho đến bất còn cùng nào hay ngược lại
By Perkinson
#70387 trái phiếu là số trước bỏ ra cho các tổ chức tài chính "vay" và có lợi tức cố định rủi ro về hao hụt giá trị thấp ( chủ yếu do lạm phát ,chênh lêch tỷ giá hối đoái ... ) nó thường được coi như loại chứng khoán sơ cấp có độ an toàn cao

cổ phiếu là khoản trước bạn bỏ ra "đầu tư " lợi tức thay đổi phụ thuộc chuyện chi trả của đơn vị phát hành và nhiều vấn đề khác. rủi ro của nó cao nhưng tỷ suât lợi nhuận là lớn, nó được coi là các loại chứng khoán thứ cấp có độ an toàn thấp

By Blagden
#70441 trái phiếu: những chi phiếu có mệnh giá được phát hành bởi chính phủ hay một công ty cho thấy rằng bạn vừa cho chính phủ hay công ty đó vay một khoản tiền. Khoản trước này sẻ được thanh toán vào một thời (gian) hạn nhất định với tỉ lệ lãi suất bất thay đổi

cổ phiếu: là một trong những phần được chia cùng đều nhau của một công ty hay một tổ chức thương mại được nắm giữ bởi các cổ đông hay được bán cho quần chúng, lợi nhuận thay đôi tùy theo thị trường

By Tennyson
#70501 Trái phiếu và cổ phiếu tương tự nhau ở chổ là:

Thứ Nhất bạn dùng trước của bạn đưa cho người khác làm ăn. Bạn bất nên phải điều hành quản lý gì với công chuyện làm ăn này.

Thứ Nhì trước tối (nhiều) đa bạn bị lỗ, hay bị mất bằng với số trước vốn bạn bỏ ra lúc đâu. Không có ai có thể thưa kiện đòi thêm trước gì khác ngoài số đâu tư bạn vừa bỏ ra.

Thứ ba: Trái phiếu cũng như cổ phiếu, bạn có thể sang nhượng, bán, cho, nhưng bất thể đòi trước lại nửa chừng. Lưu ý, có một loại "PUT", trái phiếu cũng như cổ phiếu cho phép người đầu tư bán trái phiếu, cổ phiếu lại cho công ty trong một số điều ràng buột.


Điều khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu là:

Trái phiếu bạn cho người khác mượn trước để làm ăn, thương vụlời lỗ ra sao bạn cũng nhận được một số trước lời cố định trong thời (gian) hạn cố định


Cổ phiếu là bạn hùn vốn làm ăn với trong một công ty. Nếu thương vụ làm ăn sinh lợi, bạn được chia trước lời, lợi nhuận có thể thay đổi tùy theo thương vụ của công ty đó.

By Beornheard
#70521 Hiểu 1 cách đơn giản:

- Trái phiếu: là khoản trước bạn CHO VAY, nhận được khoản lãi nhất định và gốc vào cuối kỳ ghi trên trái phiếu.

- Cổ phiếu: là khoản trước bạn ĐÂU TƯ vào DN, bạn sẽ nhận được cổ tức cuối kỳ (tùy DN), cổ tức ít hay nhiều phụ thuộc vào lợi nhuận của DN.

Chúc vui!

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement