Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Bromleah
#69677 Trai phieu la gi? la do Nha nuoc phat hanh de

tao nguon von, phai khong ban.

neu la trai phieu do Nha nuoc phat hanh, gia (nhà) ca cua trai phieu thi tuong doi on dinh hon cac loai

co phieu tren thi truong, gia (nhà) ca cua trai phieu la

tinh theo dai hang hay ngan hang, hoi xuat co the

thay doi theo thi truong.

chuc ban vui.


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online