Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Fonzell
By Nisien
#66471 A. Trái phiếu

1. Khái niệm:

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản trước xác định, thường là trong những khoảng thời (gian) gian cụ thể, và phải trả trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.

2. Đặc điểm:

a. Một trái phiếu thông thường có ba đặc trưng chính:

+ Mệnh giá.

+ Lãi suất định kỳ (coupon)

+ Thời hạn.

b. Trái phiếu thể hiện quan hệ chủ nợ – con nợ giữa người phát hành và người đầu tư .

Phát hành trái phiếu là đi vay vốn. Mua trái phiếu là cho người phát hành vay vốn và như vậy, trái chủ là chủ nợ của người phát hành. Là chủ nợ, người nắm giữ trái phiếu (trái chủ) có quyền đòi các khoản thanh toán theo cam kết về khối lượng và thời (gian) hạn, song bất có quyền tham gia (nhà) vào những vấn đề của bên phát hành.

B. Cổ phiếu

I. Khái niệm

Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở có cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở có của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu.

Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành 02 dạng cổ phiếu: Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Hy vọng những thông tin trên là có ích đối với bạn. Chúc vui!

By Karlens
#66479 Khi lũy vốn vào công ty cổ phần tức là ta có cổ phần trong đó - cổ phần này tùy công ty mà phân ra giá trị ( vd : 100.000 / cổ phần ), vì thế có người mua 100, có người mua 1.000 cổ phần

Mổi cổ phần được cấp 1 giấy chứng nhận gọi là cổ phiếu

Căn cứ vào cổ phiếu , khi đến hạn lãnh lãi, người đứng tên sẽ đến nhận lãi - Số lãi cho mổi cổ phiếu gọi là cổ tức

Người đứng tên trên cổ phiếu gọi là Cổ đông

By damchet
#66482 cổ phiếu là giấy tờ chứng nhận là mình vừa góp phần vốn vào doanh nghề (vd: mua cổ phiếu 10000d/cổ phiếu).


Cổ tức là số trước lãi mình nhận được từ chuyện mua cổ phiếu.

By Gr­mur
#66518 tại sao bạn có cả năm trời để nghiên cứu mà bạn lại đi hỏi vào câu trả lời là nghiên cứu trong google ????
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement