Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Iason
By Nisien
#64582 Giá trần, giá sàn được tính căn cứ vào giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước cộng với biên độ cho phép, chẳng hạn như ở sàn HOSE có biên độ là +5%/ -5%, còn sàn HASTC là +7%/ -7%.

VD: Giá đóng cửa hôm trước của cổ phiếu STB sàn HOSE là 50.000 thì giá tham chiếu phiên hôm sau là 50.000, giá trần là 52.500( giá CP + giá CP *(+5%)), giá sàn là 47.500( giá CP + giá CP* (-5%)).

Giá đóng cửa hôm trước của cổ phiếu ACB sàn HASTC là 50.000 thì giá tham chiếu phiên hôm sau là 50.000, giá trần là 53.500( giá CP + giá CP *(+7%)), giá sàn là 46.500( giá CP + giá CP* (-7%)).

Cách tính giá trần và giá sàn của cổ phiếu trên 10.000 và dưới 10.000 là như nhau.

By Whitman
#64613 Tính giá trần & giá sàn bất khác nhau cho dù giá CP là bao nhiêu bạn ạ. Trên 10.000 hay dưới 10.000 đều tính như nhau

Ở sàn HOSE biên độ là +_5% . Giả sử Gia đóng cử hôm trước là 10.000 thì giá mở cử giao dịch hôm nay là : Giá tham chiếu = 10.000; Giá sàn - 9.500; Giá trần= 10.500

Tường tự như vậy sàn HAST biên độ là +_7% .

Chúc bạn trở thành nhà đầu tư giỏi.

By Chago
#64619 cách tính giá trần và sàn theo hiểu biết của em là :

ở HOSE : trần khi giá cổ phiếu tăng 5% so với chiếu của ngày hôm đó.Sàn thì tương tự nhưng là giảm 5% .

ở HASTC : tương tự như trên tăng hay giảm 7%

Vì vậy mà cách tính giá trần và sàn của cổ phiếu giá trên 10000 khác với cổ phiếu giá duói 10000

Hình đại diện của thành viên
By daigai
#788525 Xem cụ thể các cách tính toán, quy tắc khi tham gia thị trường chứng khoán tại đây nhé

Hướng dẫn Mở tài khoản đầu tư chứng khoán cho người mới

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement