Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Lewis
#64426 điểm khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

nêu định nghĩa ra:

giống nhau cùng gọi là chứng khoán (chứng khoán là loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường vốn )

khác nhau:

cổ phiếu: là chứng khoán vốn

người mua gọi là cổ đông

người mua chịu rủi ro cao trái phiếu(TP)

mức lợi tức cao nhưng chịu phụ thuộc vào hoạt động của công ty cổ phần

trái phiếu:chứng khoán nợ

người mua được gọi là trái chủ

người mua TP chịu rủi ro thấp hơn cổ phiếu

lợi tức ổn định và không phụ thuộc vào hoạt động của công ty

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement