Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034509 Có 5 loại lệnh được sử dụng trong giao dịch chứng khoán:

Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua bán với giá xác định. Lệnh sẽ được khớp khi giá khớp nhỏ hơn hay bằng giá mua (đối với lệnh mua) hay giá khớp lớn hơn và bằng giá bán (đối với lệnh bán). Lệnh LO có thể dùng trong cả 3 đợt.

ATO là lệnh mua bán bằng mọi giá trong khoảng giá sàn và giá trần. ATO tương đương với lệnh LO mua bằng giá trần và bán bằng giá sàn. Tuy nhiên lệnh ATO được ưu tiên khớp trước. Lệnh ATO chỉ dùng ở đợt mở cửa

Lệnh ATC giống như lệnh ATO nhưng được áp dụng ở đợt đóng cửa.

Lệnh thị trường (MP):
– Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất, hay lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
– Lệnh thị trường chỉ được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục.Lệnh RP lệnh tranh mua tranh bán
Lưu ý: Đối với lệnh tranh mua/bán hệ thống thực hiện
ký quỹ tiền ở mức giá trần, tùy vào thị trường và phiên
giao dịch mà hệ thống sẽ đẩy lệnh vào các sở giao dịch
với mức giá như sau:
• Phiên ATO: Lệnh sẽ được đẩy vào với giá ATO.
• Phiên liên tục: Lệnh đăt trong phiên liên tục sẽ được
đẩy vào sở với giá trần (lệnh mua) và giá sàn (lệnh bán).
• Phiên ATC: Lệnh sẽ được đẩy vào sở với giá ATC.


Lệnh giao dịch

1. Lệnh giới hạn: là lệnh mua hay lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hay tốt hơn. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hay cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

2. Lệnh thị trường (viết tắt là MP): là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hay lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Lệnh MP chỉ được sử dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục. Hiện nay, lệnh MP chưa được áp dụng trên TTCK Việt Nam.

– Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hay lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường.

– Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hay lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

– Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hay giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hay lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

3. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (viết tắt là ATO): là lệnh đặt mua hay đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hay không được thực hiện hết.

4. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (viết tắt là ATC): là lệnh đặt mua hay đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa nếu lệnh không được thực hiện hay không được thực hiện hết.

Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch

Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian, cụ thể:

– Ưu tiên về giá: lệnh mua có mức giá cao hơn/lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

– Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua hay lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Lưu ý

– Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa của chứng khoán nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn, nhưng không ghi mức giá mà ghi là ATO.

– Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa của chứng khoán nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn, nhưng không ghi mức giá mà ghi là ATC.

– Lệnh thị trường nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn nhưng không ghi mức giá mà ghi là MP. Các thành viên không được nhập lệnh MP vào hệ thống giao dịch khi chưa có lệnh giới hạn đối ứng đối với chứng khoán đó.


xem thêm
Bài giảng môn Thị trường chứng khoán


Cách đọc bảng giá chứng khoán và phân tích thị trường

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement