By vi_vu_thangngay
By Farris
By Edensaw
#70929 Khi mua r­ượu bạn vừa phải đóng thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu rồi. Còn bán ra trên thị trường không p chịu thuế TTĐB nữa. Tất nhiên nếu rượu của bạn thuộc mặt hàng chịu thuế TTĐB.
By Brady
#70988 Nhưng mình bất hiểu khi mình đong thuế TTDB cho hai quan roi, vậy khi công ty xuất ra bán số rượu đó thì có phải đóng lần nửa không,và số thuế TTDB nộp cho biển quan mình có được khấu trừ lại khi làm tờ khai không
By Lambart
#71006 Trích: Nguyên văn bởi lenhu Nhưng mình bất hiểu khi mình đong thuế TTDB cho hai quan roi, vậy khi công ty xuất ra bán số rượu đó thì có phải đóng lần nửa không,và số thuế TTDB nộp cho biển quan mình có được khấu trừ lại khi làm tờ khai không Ko. Thuế TTĐB chỉ đánh ở khâu nhập khẩu và khâu sản xuất đối với hàng hoá thôi. Vì vậy khi xuất bán không chịu thuế TTĐB lần nữa. Nếu chịu thì qua vài lần bán thì giá bán tăng lên khung khiếp.Do đó không dc khấu trừ, tính luôn vào nguyên giá hàng nhập khẩu phần thuế TTĐB phải chịu.
By Belmiro
#71041 Trích: Nguyên văn bởi lenhu Công ty em nhập khẩu rượu từ nhật ,vậy khi bán rượu này bên em có phải đóng thuế TTDB bất vậy. Căn bản thì 2 bài dưới vừa là câu trả lời đúng, nhưng vẫn còn hở chổ màu đỏ đấy TDT. Nếu vũ trường, điểm massage mà bán rượu này => người tiêu dùng sẽ nộp thêm 1 lần nữa. Trích: Nguyên văn bởi Thích Đủ Thứ Khi mua r­ượu bạn vừa phải đóng thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu rồi. Còn bán ra trên thị trường không p chịu thuế TTĐB nữa. Tất nhiên nếu rượu của bạn thuộc mặt hàng chịu thuế TTĐB. Trích: Nguyên văn bởi Thích Đủ Thứ Ko. Thuế TTĐB chỉ đánh ở khâu nhập khẩu và khâu sản xuất đối với hàng hoá thôi. Vì vậy khi xuất bán không chịu thuế TTĐB lần nữa. Nếu chịu thì qua vài lần bán thì giá bán tăng lên khung khiếp.Do đó không dc khấu trừ, tính luôn vào nguyên giá hàng nhập khẩu phần thuế TTĐB phải chịu.
By Brentyn
#71079 Biểu thuế suất thuế TTĐBRượu từ 40 độ trở lên - Thuế suất 65%Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ- thuế suất 30%Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc - thuế suất 20%
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh về nóng
Advertisement
Advertisement