By Seamus
#63939 hàng tháng, hay hàng quý vẫn làm tờ kê khai bạn nhé
By Kolton
#63959 Trích: Nguyên văn bởi huongnguyenv hàng tháng, hay hàng quý vẫn làm tờ kê khai bạn nhé Đối với các cty mà không phát sinh thuế TNCN phải nộp thì chỉ cần làm tờ khai theo Quý thôi chứ bạn.Ah tiện thể cho mình hỏi thêm chút.Công ty mình có 1 nhân viên lương 5,5tr nhưng anh ấy đang nuôi em gái đi học, mình cũng chưa xin cấp MST cho các nhân viên trong cty được.Vậy trường hợp của nhân viên này thì phải xin những giấy tờ gì? Và xin trước hay là sau khi xin cấp MST?
By Culbart
#63988 Mình thấy trong chỉ dẫn kê khai trong thông tư 84 có ghi"Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu cùng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế theo quý". Nghĩa là như thế nào?Có phải là tổng thu nhập-( 4tr+giảm trừ)=Số thu nhập chịu thuế<5tr thì kê khai theo quý.Mình hơi lơ ngơ cái này.
By Stilleman
#63995 Thank bạn huongnguyenv nhiều nha. mình đang chuẩn bị kê khai theo quý, mà đang thắc mắc tổng số lao động trong kỳ thì lấy số nào vì 3 tháng có 3 số khác nhau, chưa tìm hiểu được, giờ thấy bài của bạn, vậy là lấy tổng 3 tháng luôn. Thank nha.
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi meobeomap Mình thấy trong chỉ dẫn kê khai trong thông tư 84 có ghi"Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu cùng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế theo quý". Nghĩa là như thế nào?Có phải là tổng thu nhập-( 4tr+giảm trừ)=Số thu nhập chịu thuế<5tr thì kê khai theo quý.Mình hơi lơ ngơ cái này. Mình nghĩ là tổng số thuế khấu trừ được, số thuế phải nộp cho nhà nước ý thấp hơn 5tr thì được nộp và kê khai theo quý
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi hienmai Đối với các cty mà không phát sinh thuế TNCN phải nộp thì chỉ cần làm tờ khai theo Quý thôi chứ bạn.Ah tiện thể cho mình hỏi thêm chút.Công ty mình có 1 nhân viên lương 5,5tr nhưng anh ấy đang nuôi em gái đi học, mình cũng chưa xin cấp MST cho các nhân viên trong cty được.Vậy trường hợp của nhân viên này thì phải xin những giấy tờ gì? Và xin trước hay là sau khi xin cấp MST? Xin cấp MST bạn đưa họ tờ khai 01 và nói họ nộp bản sao CMNDĐể làm giảm trừ gia (nhà) cảnh thì khai tờ số 16 và hồ sơ chứng minh, ví dụ ng ta kê khai nuôi 1 con nhỏ, phải nộp kèm bản sao hoọ khẩu hay giấy khai sinh của ng đó.Trường hợp trên k biết có được xem là GTGC của ng đó k, vì nếu còn bame thì cô e gái đó được xem là phụ thuộc of bame chứ bạn.
By Piero
#64004 Nhân đây cho mình hỏi : + Trường hợp nào doanh nghề được khai thuế thu nhập cá nhân theo quý ?+ Hằng tháng bất có phát sinh thu nhập cá nhân phải nộp của người lao động thì có phải lập tờ khai này bất ? Doanh nghề tui bất có phát sinh thu nhập cá nhân sao cơ quan thuế vẫn buộc phải kê khai.(Qui định nào?)+ Tiền Kinh phí công đoàn trích trừ 1% từ lương có được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế TNCN hay bất ? (Xin Văn bản nếu bất có trích trừ) Trích: Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ trước lương, trước công sau khi vừa trừ đi các khoản giảm trừ gia (nhà) cảnh, đóng lũy bảo hiểm bắt buộc, đóng lũy từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Chắc các ông, lúc soạn Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định rõ hơn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân này quên khoản Kinh phí công đoàn sao ?Thanks
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement