By laclongquan
#50402 Theo em biết thì những hóa đơn thông thường như hóa đơn trước điện, nước... nếu bất có tên địa chỉ công ty thì bất được khấu trừ vào thuế GTGT mà được hạch toán vào chi phí, cuối năm được trừ vào doanh thu thuế thu nhập doanh nghề tạm tính nhưng những hóa đơn thông thường, nói chung là hóa đơn liên quan đến chi phí công ty phục vụ cho chuyện sản xuất, kinh doanh của doanh nghề có tính vào chi phí hợp lệ để được khấu trừ hay bất ?(nếu những hóa đơn chi phí thông thường được tính vào chi phí thì bất hợp lý quá vì hóa đơn ấy cũng có thể mình tự ghi cũng được hay có quen với một ai đó và nhờ viết dùm cũng được mà , chẳng lẽ lại dễ như vậy( ví dụ nhé, hóa đơn xửa xe cho nhân viên trong quá trình chở hàng bị hư, hóa đơn bình thường mua nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ) , và nếu như một doanh nghề nào đó muốn được khấu trừ chi phí thì sẽ tự tìm những hóa đơn chi phí ấy thì sao? em thắc mắc quá rất mong anh chị giải đáp giùm em,em Thank nhiều lắm
By Gr­mur
#50447 Trích: Nguyên văn bởi kimphuong87 Theo em biết thì những hóa đơn thông thường như hóa đơn trước điện, nước... nếu bất có tên địa chỉ công ty thì bất được khấu trừ vào thuế GTGT mà được hạch toán vào chi phí, cuối năm được trừ vào doanh thu thuế thu nhập doanh nghề tạm tính nhưng những hóa đơn thông thường, nói chung là hóa đơn liên quan đến chi phí công ty phục vụ cho chuyện sản xuất, kinh doanh của doanh nghề có tính vào chi phí hợp lệ để được khấu trừ hay bất ?(nếu những hóa đơn chi phí thông thường được tính vào chi phí thì bất hợp lý quá vì hóa đơn ấy cũng có thể mình tự ghi cũng được hay có quen với một ai đó và nhờ viết dùm cũng được mà , chẳng lẽ lại dễ như vậy( ví dụ nhé, hóa đơn xửa xe cho nhân viên trong quá trình chở hàng bị hư, hóa đơn bình thường mua nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ) , và nếu như một doanh nghề nào đó muốn được khấu trừ chi phí thì sẽ tự tìm những hóa đơn chi phí ấy thì sao? em thắc mắc quá rất mong anh chị giải đáp giùm em,em Thank nhiều lắm Hinh như bạn nhầm hoá đơn thông thường với hoá đơn bán lẻ (người ta hay goi)
By viet_team
#50504 Trích: Nguyên văn bởi kimphuong87 Theo em biết thì những hóa đơn thông thường như hóa đơn trước điện, nước... nếu bất có tên địa chỉ công ty thì bất được khấu trừ vào thuế GTGT mà được hạch toán vào chi phí, cuối năm được trừ vào doanh thu thuế thu nhập doanh nghề tạm tính nhưng những hóa đơn thông thường, nói chung là hóa đơn liên quan đến chi phí công ty phục vụ cho chuyện sản xuất, kinh doanh của doanh nghề có tính vào chi phí hợp lệ để được khấu trừ hay bất ?(nếu những hóa đơn chi phí thông thường được tính vào chi phí thì bất hợp lý quá vì hóa đơn ấy cũng có thể mình tự ghi cũng được hay có quen với một ai đó và nhờ viết dùm cũng được mà , chẳng lẽ lại dễ như vậy( ví dụ nhé, hóa đơn xửa xe cho nhân viên trong quá trình chở hàng bị hư, hóa đơn bình thường mua nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ) , và nếu như một doanh nghề nào đó muốn được khấu trừ chi phí thì sẽ tự tìm những hóa đơn chi phí ấy thì sao? em thắc mắc quá rất mong anh chị giải đáp giùm em,em Thank nhiều lắm Trích: Theo em biết thì những hóa đơn thông thường như hóa đơn trước điện, nước... nếu bất có tên địa chỉ công ty thì bất được khấu trừ vào thuế GTGT mà được hạch toán vào chi phí, cuối năm được trừ vào doanh thu thuế thu nhập doanh nghề tạm tính nhưng những hóa đơn thông thường, Em đang nói đến sai lệch vấn đề về hóa đơn,đọc lại định nghĩa hóa đơn thông thường và HĐ GTGT,những hóa đơn thông thường không có thuế GTGT thì làm sao khấu trừ?Vấn đề trên của em nói là HĐ GTGT đó chứ không phải là HĐ thông thường nhé!
Trích: nói chung là hóa đơn liên quan đến chi phí công ty phục vụ cho chuyện sản xuất, kinh doanh của doanh nghề có tính vào chi phí hợp lệ để được khấu trừ hay bất ? Những hóa đơn GTGT phục vụ sxkd cho cty và thể hiện rõ tên,MST.địa chỉ...mới được khấu trừ thuế nhé cưng!
Trích: (nếu những hóa đơn chi phí thông thường được tính vào chi phí thì bất hợp lý quá vì hóa đơn ấy cũng có thể mình tự ghi cũng được hay có quen với một ai đó và nhờ viết dùm cũng được mà , chẳng lẽ lại dễ như vậy( ví dụ nhé, hóa đơn xửa xe cho nhân viên trong quá trình chở hàng bị hư, hóa đơn bình thường mua nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ) , Tự mình ghi àh?em ghi giùm cty em vài chục tờ đi,để họ khỏi fai lo về chi phí đi nhé!
Trích: và nếu như một doanh nghề nào đó muốn được khấu trừ chi phí thì sẽ tự tìm những hóa đơn chi phí ấy thì sao? Chị nghỉ em nên đi học 1 khóa về thuế,và những quy định về hóa đơn,chứng từ....hợp lý hợp lệ!
By Gaston
#50621 Trích: Nguyên văn bởi hoalan_chi Em đang nói đến sai lệch vấn đề về hóa đơn,đọc lại định nghĩa hóa đơn thông thường và HĐ GTGT,những hóa đơn thông thường không có thuế GTGT thì làm sao khấu trừ?Vấn đề trên của em nói là HĐ GTGT đó chứ không phải là HĐ thông thường nhé!

Những hóa đơn GTGT phục vụ sxkd cho cty và thể hiện rõ tên,MST.địa chỉ...mới được khấu trừ thuế nhé cưng!

Tự mình ghi àh?em ghi giùm cty em vài chục tờ đi,để họ khỏi fai lo về chi phí đi nhé!

Chị nghỉ em nên đi học 1 khóa về thuế,và những quy định về hóa đơn,chứng từ....hợp lý hợp lệ!
hihi, vậy mà em cứ thắc mắc hoài do là đọc bất kỹ tài liệu, Thank hoalan_chi nhiều nhé
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi Chí_Phèo Hinh như bạn nhầm hoá đơn thông thường với hoá đơn bán lẻ (người ta hay goi) vậy thì hóa đơn bán lẻ mình chỉ hạch toán vào chi phí chứ bất được khấu trừ hả bạn
By Andrey
#50711 Trích: Nguyên văn bởi kimphuong87 hihi, vậy mà em cứ thắc mắc hoài do là đọc bất kỹ tài liệu, Thank hoalan_chi nhiều nhé


vậy thì hóa đơn bán lẻ mình chỉ hạch toán vào chi phí chứ bất được khấu trừ hả bạn Chị đọc bài em cũng không hiểu gì luôn,hóa đơn bán lẻ làm gì có thuế mà khấu trừ hả em?
By Bradleigh
#50723 Trích: Nguyên văn bởi hoalan_chi Chị đọc bài em cũng không hiểu gì luôn,hóa đơn bán lẻ làm gì có thuế mà khấu trừ hả em? Dạ, vì lúc trước em có nghe thấy em giảng nhưng bất hiểu rỏ ý nên thắc mắc vậy mà,nghe nói hóa đơn thông thường bất được khấu trừ trực tiếp như thuế GTGT,nhưng sẽ được tính vào chi phí hợp lý để tính vào thuế thu nhập DN tạm tính nên em mới đặt ra giả thuyết như vậy, nghe chị và các bạn giải thích mới biết mình hiểu nhầm ý thầy mất rồi hihi
By Coy
#50847 Trích: Nguyên văn bởi kimphuong87 Dạ, vì lúc trước em có nghe thấy em giảng nhưng bất hiểu rỏ ý nên thắc mắc vậy mà,nghe nói hóa đơn thông thường bất được khấu trừ trực tiếp như thuế GTGT,nhưng sẽ được tính vào chi phí hợp lý để tính vào thuế thu nhập DN tạm tính nên em mới đặt ra giả thuyết như vậy, nghe chị và các bạn giải thích mới biết mình hiểu nhầm ý thầy mất rồi hihi đúng rồi!em hiểu ngắn gọn vậy nè:
HĐ gtgt:tính vào chi phí TNDN và được khấu trừ số thuế ghi trên HĐ
HĐ thông thường:tính vào chi phí TNDN
By Fenton
#50937 Trích: Nguyên văn bởi hoalan_chi Em đang nói đến sai lệch vấn đề về hóa đơn,đọc lại định nghĩa hóa đơn thông thường và HĐ GTGT,những hóa đơn thông thường không có thuế GTGT thì làm sao khấu trừ?Vấn đề trên của em nói là HĐ GTGT đó chứ không phải là HĐ thông thường nhé!Những hóa đơn GTGT phục vụ sxkd cho cty và thể hiện rõ tên,MST.địa chỉ...mới được khấu trừ thuế nhé cưng!Tự mình ghi àh?em ghi giùm cty em vài chục tờ đi,để họ khỏi fai lo về chi phí đi nhé!Chị nghỉ em nên đi học 1 khóa về thuế,và những quy định về hóa đơn,chứng từ....hợp lý hợp lệ! Cho mình hỏi cái dòng màu đỏ ấy nếu là hoá đơn điện nước đứng tên chủ nhà cho DN thuê vp thì có được khấu trừ thuế GTGT không ạ? Mình có đầy đủ hợp cùng thuê vp và nộp thuế đầy đủ.
By Camdin
#51328 Trích: Nguyên văn bởi kimphuong87 Theo em biết thì những hóa đơn thông thường như hóa đơn trước điện, nước... nếu bất có tên địa chỉ công ty thì bất được khấu trừ vào thuế GTGT mà được hạch toán vào chi phí, cuối năm được trừ vào doanh thu thuế thu nhập doanh nghề tạm tính nhưng những hóa đơn thông thường, nói chung là hóa đơn liên quan đến chi phí công ty phục vụ cho chuyện sản xuất, kinh doanh của doanh nghề có tính vào chi phí hợp lệ để được khấu trừ hay bất ?(nếu những hóa đơn chi phí thông thường được tính vào chi phí thì bất hợp lý quá vì hóa đơn ấy cũng có thể mình tự ghi cũng được hay có quen với một ai đó và nhờ viết dùm cũng được mà , chẳng lẽ lại dễ như vậy( ví dụ nhé, hóa đơn xửa xe cho nhân viên trong quá trình chở hàng bị hư, hóa đơn bình thường mua nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ) , và nếu như một doanh nghề nào đó muốn được khấu trừ chi phí thì sẽ tự tìm những hóa đơn chi phí ấy thì sao? em thắc mắc quá rất mong anh chị giải đáp giùm em,em Thank nhiều lắm Bạn đừng có nghĩ lấy hoá đơn hạch toán vào chi phí dễ dãi như thế. Vì nếu bạn nói là lấy hoá đơn dễ qúa thì đó là những hoá đơn bất hợp pháp hay hoá đơn của những công ty bỏ trốn, công ty chuyên mua bán hoá đơn. Trước Khi kiểm tra quyết toán thuế cơ quan thuế sẽ yêu cầu Cty bạn cung cấp thông tin theo yêu cầu trong đó có chuyện cung cấp bảng kê mua vào theo mẫu 01-2GTGT, sau đó cơ quan thuế người ta có chương trình ngăn chặn hoá đơn bất hợp pháp. Nếu bạn vừa hạch toa1n những hoá đơn bất hợp pháp này nhiều thì cơ quan thuế sẽ loại khỏi chi phí hết, cùng thời sẽ phạt thiếu thuế và phạt nộp chậm đó bạn. Nếu bạn hạch toán hoá đơn bấgt hợp pháp nhiều chừng nào thì có nghĩa là bạn kê khai thiếu thuế nhiều và mức phạt sẽ càng cao. Còn trường hợp nhân viên trong qua trình đi giao hàng mà bị hư xe thi nếu chi phí sữa chữa có hoá đơn, và chuyện nhân vịên giao hàng hoá liên quan đến hoạt động SXKD của cty thì mới được chấp nhận là chí phí hợp lệ.Thông thường cơ quan thuế sẽ căn cứ vào bảng trích khấu hao TSCD của Cty để xem thử chuyện sửa xe đó có phải là xe của Cty hay ko? còn nhân viên giao hàng bằng xe máy thì thường công ty tính váo chi phí phụ cấp lương ( phụ cấp xăng xe rồi ) nên không có cơ sở để hạch toán vào chi phí đâu bạn nhé. Bạn hãy giúp Cty mình hạch toán, sử dụng những hoá đơn hợp pháp để tránh rủi ro nhé. Thân chào bàn!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement