By Bruno
#50429 Trích: Nguyên văn bởi xiclo8banh Chào cả nhà!Sếp em yêu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng với giá là 200k chưa có thuế, nhưng ở đây là Hóa Đơn Bán Hàng Thông Thường thì phải xuất như thế nào mới đúng (vừa bất sai luật mà vừa bất bị thiệt thòi & vừa thuyết phục khách hàng).Mong cả nhà giải đáp giúp. Thanks! Trích: Nguyên văn bởi hoalan_chi hóa đơn bán hàng thông thường là hóa đơn vừa tính thuế chung ở trong mặt hàng đó rồi.Cho nên khi giao dịch hay bán thì bên mình vừa thông báo ngay số trước đã có thuế.Vậy thôi! Phải nói thế này mới chính xác: trị giá thanh toán là trị giá vừa bao gồm thuế GTGT. Trích: Nguyên văn bởi Linh_suchuoi Mặt hàng bạn thuế suất bao nhiêu, tính ra số thuế GTGT phải nộp rồi cộng trước thuế suất chung với trước hàng.VD: thuế phải nộp là 5k thì bạn viết hóa đơn là 205k. Như thế bất đúng, thuế GTGT trong tờ hóa đơn thông thường này bất giống như tờ hóa đơn GTGT thể hiện ở dòng thuế suất.
By divang_latoi
#50615 hóa đơn thông thường kg có dòng thuế suất, chỉ có cộng trước hàng thôi (là số trước đã bao gồm thuế gtgt)
By Garron
#50655 Mấy bạn nói hòi tui không hiễu môtê gì cả. Theo tui nghĩ HĐ bán hàng thông thường là HĐ bất tính thuế GTGT và bất đưa vào bảng kê gì cả.
By Cornell
#50921 Trích: Nguyên văn bởi cobeximuoi Mấy bạn nói hòi tui không hiễu môtê gì cả. Theo tui nghĩ HĐ bán hàng thông thường là HĐ bất tính thuế GTGT và bất đưa vào bảng kê gì cả. hóa đơn thông thường là hóa đơn vừa tính thuế trực tiếp rồi,sao lại nói không tính thuế hả xỉ muỗi?
By Nicolas
#51001 thank anh Linhnhung em muốn hỏi có cách nào mà tính bình quân cả thuế GTGT và thuế TNCN để có thể tính ra số trước thuế sẽ phải cộng thêm vào giá 1 cách nhanh nhất (GTGT của bên em là : DT*5%*10%)
By Oliverios
#51515 hoalan_chi nói đúng rồi HD thông thường là hoá đơn vừa bao gôm cả thuế GTGT vì tính thuế theo phương pháp trực tiếp,chứ không phải HD Tông thường là không tính thuế GTGT đâu bạn ah
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement